Mykologiske samlinger

Mykologi er læren om sopper, og våre mykologiske samlinger består av både en soppsamling og en lavsamling. De mykologiske samlingene huser godt bevarte eksemplarer av det utrolige mangfoldet som finnes i soppriket. De er en viktig ressurs for forskere og andre som arbeider med sopper.