English version of this page

Seksjon for Botanisk Hage (BOTANISK)

Botanisk hage ble opprettet i 1814 og er landets eldste botaniske hage. I dag er hagen en del av Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Hagens areal er nå dobbelt så stort som da den først ble anlagt, og er nå på 150 mål. Vi har omtrent 35 000 planter, fordelt på omtrent 7500 ulike arter eller sorter.

Hagen har en stor stab av gartnere og forskere. Dokumentasjon av plantesamlingene er grunnpilaren i alt vi driver med. Den er spesielt krevende siden samlingsobjektene er levende.

Hvert år oppformeres ca. 1000 flerårige og ca. 1000 ettårige arter til erstatning for planter som dør. Det internasjonale frøbyttet med andre botaniske hager er den viktigste kilden til nytt materiale. Frøinnsamling og utgivelse av egen frøkatalog ligger til grunn for utvekslingen av frø med andre hager.

Botanisk hage har som mål:

  1. å være en kunnskapsbank for forskning og undervisning i plantesystematikk, evolusjon, biogeografi og pollinerings- og spredningsbiologi
  2. å formidle forskningsbasert kunnskap om botanikk og hagebruk, og om plantenes store betydning i dagliglivet, til allmennheten
  3. å bevare truete og sårbare planter ex situ
  4. å skape forståelse for de mange truslene det biologiske mangfoldet er utsatt for i vår tid.

Organisasjonen Botanic Gardens Conservation International (BGCI) definerer botaniske hager som følgende:
"Botanic gardens are institutions holding documented collections of living plants for the purposes of scientific research, conservation, display and education."

Botanisk hage for besøkende
Botanisk hage som vitenskapelig samling

Kontakt

Postadresse Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen 0562 OSLO Telefon: +47-22851710 Stedkode: 280100