W. C. Brøggers bibliografi

(fra G. Hestmarks bok, og fra utgivelsen ved Brøggers bortgang i 1940)

1872

Brøgger, W. 1872. Bidrag til Kristianiafjordens Molluskfauna. Indberetning om en i sommeren 1871 foretagen reise. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 19: 103-145.

1874

Brøgger, W. 1874. Seriös Sang ved Femårs-Jubileet for Intelligensen fra 69 den 22. September 1874. Signert Virgo. Trykt hos A. W. Brøgger.
Brøgger, W. 1874-75. Fossiler fra Øxna og Kletten. Geologiska Föreningen i Stockholms Förhandlingar 2: 572-580.
Brøgger, W. & H. Reusch 1874. Jættegryder ved Kristiania. Med forord af Th. Kjerulf. Fra Videnskabens Verden. Almenfattelige Smaaskrifter af danske og norske Videnskabsmænd. 2den Række. Nr. 8. Kjøbenhavn.
Brøgger, W. & H. Reusch 1874. Giant's Kettles at Christiania. The Quarterly Journal of the Geological Society of London 30: 750-771.
Brøgger, W. & H. Reusch 1874. Riesenkessel bei Christiania. Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft Berlin 26: 783-815.

1875

Brøgger, W. 1875. Program for Ordenskapitlet i Studentersamfundet den 13de Marts 1875. H. Tønsbergs Bogtrykkeri.
Brøgger, W. 1875. Sang ved Ordenspromotionen i Studentersamfundet marts 1875 i Ordenen Den Gyldne Gris. H. Tönsbergs Bogtrykkeri. Signert x+y+z, eks. i mappe Studentersamfunnet, ABE signert (W. C. Brøgger) i WCBs håndskrift.
Brøgger, W. & H. Reusch 1875. Vorkommen des Apatit in Norwegen. Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft Berlin 27: 646-702.

1876

Brøgger, W. 1876. 'Andrarums-kalk' ved Breidengen i Valders. Geologiska Föreningen i Stockholms Förhandlingar 3: 193-205.
Brøgger, W. 1876. Om beskaffenheden af gruset ved Hougesæter på den romerikske slette. Geologiska Föreningen i Stockholms Förhandlingar 3: 234-241.
Brøgger, W. 1876. Fossiler fra det Throndhjemske, samlede 1871 og 1873 av prof. Th. Kjerulf, samt 1874 af prof. Th. Kjerulf og student Friis. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne : 97-107.
Brøgger, W. 1876. Ueber neue Vorkommnisse von Vesuvian und Chiastolith in Norwegen. Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft 28: 69-74.
Brøgger, W. & H. Reusch 1876. Pochi appunti sule' Isola d'Elba. Bollettino del R. Comitato geologico d'Italia. 7: 223-227.

1877

Brøgger, W. & v. Rath, G. 1877. Ueber grosse Enstatit-Krystalle. Aufgefunden von W. C. Brögger und H. H. Reusch bei Kjörrestad im Kirchspiel Bamle, südliches Norwegen. Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie 1:18-29.
Brøgger, W. & v. Rath, G. 1877. On certain large crystal of enstatite found by W. C. Brögger and H. H. Reusch at Kjorrestad near bamle, South Norway. Proceedings of the Crystallological Society, London. Part 1, s. 14-23.

1878

Brøgger, W. 1878. Om Trondhjemsfeltets midlere afdeling mellem Guldalen og Meldalen. (Indberetning til Chefen for den geologiske undersøkelse om reiser sommeren 1875 og 1876. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania 1877. No. 2.
Brøgger, W. 1877-78. Untersuchungen norwegischer Mineralien. 1. Das Krystallsystem des Mosandrit. 2. Das Krystallsystem des Astrophyllit. 3. Ueber ein neues Vorkommen von Thomsonit (von Låven). Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 2: 275-290.
Brøgger, W. 1878-79. Untersuchungen norwegischer Mineralien II. 4. Zoisit (Thulit) von Souland, Norwegen. 5. Ueber die Krystallform des Kjerulfin. 6. Natrolit von Aró (?). 7. Ueber Aeschynit von Hitterö, nebst einigen Bemerkungen über die Krystallform des Euxenit und des Polykras. Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 3: 471-487.
Brøgger, W. 1878-79. Atakamit von Chile. Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 3: 488-491.
Brøgger, W. 1878-79. Zwei Hüttenerzeugnisse. Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 3: 492-495.

1879

Brøgger, W. 1879. Om paradoxidesskifrene ved Krekling. (Indberetning til chefen for den norske geologiske undersøgelse, prof. dr. Th. Kjerulf, om reiser sommeren 1877). Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 24: 18-88.
Brøgger, W. & T. Kjerulf 1879. Zinnsteinsvorkommniss aus New South Wales. Neues Jahrbuch für Mineralogie 1879: 566f.

1880

Brøgger, W. 1880. Über Olivinfels von Söndmöre. Neues Jahrbuch für Mineralogie II: 187-192.
Brøgger, W. & H. Reusch 1880. Norske apatitforekomster. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 25: 255-300.

1881

Brøgger, W. 1881. Nogle bemærkninger om pegmatitgangene ved Moss og deres mineraler. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 5: 326-376.

1882

Brøgger, W. 1882. Die silurischen Etagen 2 und 3 im Kristianiagebiet und auf Eker, ihre Gliederung, Fossilien, Schichtenstörungen und Contactmetamorphosen. Universitätsprogramm für 2. Sem. 1882. Kristiania.
Brøgger, W. 1882. Ueber Krystalle von Thorium. Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 7: 442-446.
Brøgger, W. 1882-83. Paradoxides Ölandicus-nivået ved Ringsaker i Norge. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 6: 143-148.

1883

Brøgger, W. 1883. Ueber Krystalle von Thorium. Bihang till K. Svenska Vet.-Akad, Handlingar Bd. 8, N: o 5, s. 3-8.
Brøgger, W. 1883. Die Mineralien der Pegmatitgänge bei Moss. Neues Jahrbuch für Mineralogie 1: 80f.
Brøgger, W. 1883. Om uranbegerts og xenotim fra norske forekomster. (Forelöbig meddelelse). Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 6: 744-752.

1884

Brøgger, W. 1884. Spaltenverwerfungen in der Gegend Langesund-Skien. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 28: 253-419.
Brøgger, W. 1884-85. Om en ny konstruktion af et isolationsapparat for petrografiske undersøgelser. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 7: 417-427.
Brøgger, W. 1884-85. Om katapleitens tvillinglove. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 7: 427-434.
Brøgger, W. & Flink, G. 1884. Om Kristaller af Beryllium och Vanadium. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1884. No. 2., s.65-77.
Brøgger, W. & Flink, G. 1884. Ueber Krystalle von Beryllium und Vanadium. Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 9: 225-237.

1885

Brøgger, W. 1885. Auszüge. Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie 10: 493-522.
Brøgger, W. 1885. Föredrag om Kristianiafjordens bildning. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 7: 473-476.
Brøgger, W. 1885. Forelöbig meddelelse om to nye norske mineraler, Låvenit og Cappelenit. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 7: 598-600.

1886

Brøgger, W. 1886. Ueber die Bildungsgeschichte des Kristianiafjords. Ein Beitrag zum Verständniss der Fjord- und Seebildung in Skandinavien. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 30: 99-231.
Brøgger, W. 1886. Om Kristianiafjordens Dannelse. Naturen 10: 111-120.
Brøgger, W. 1886. Ueber die Ausbildung des Hypostomes bei einigen skandinavischen Asaphiden. Bihang till K. Vet.-Akad. handlingar Band 11, No. 3.
Brøgger, W. 1886. Om alderen af Olenelluszonen i Nordamerika. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 8: 182-213.

1887

Brøgger, W. 1887. Geologisk kart over øerne ved Kristiania. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 31: 162-195.
Brøgger, W. 1887. Forelöbig meddelelse om mineralerne på de sydnorske augit- og nefelinsyeniters grovkornige gange. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 9: 247-274.
Brøgger, W. 1887. Om 'Eudidymit', et nyt norsk mineral. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 31: 196-199.
Brøgger, W. & H. Bäckström 1887. Om forekomsten af 'klotgranit' i Vasastaden, Stockholm. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 9: 307-363.

1887

Brøgger, W. 1888. Om en norsk forekomst af pseudobrookit i store krystaller. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 10: 21-24.
Brøgger, W. & H. Bäckström 1888. Ueber den 'Dahllit', ein neues Mineral von Ødegården, Bamle, Norwegen. Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1888. No. 7, s. 493-496.
Brøgger, W. & J. Vogt 1887. Berättelse om undersökningar öfver malmförekomsten vid Klefva grufva. Stockholm.

1888

Brøgger, W. 1888. Gerhard vom Rath. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 10: 290-293.

1889

Brøgger, W. 1889. Vorläufige Mittheilung über den 'Hiortdahlit', ein neues Mineral von Arö, Norwegen. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 31: 232-239.

1890

Brøgger, W. 1890. Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der Südnorwegischen Augit- und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 16: I-XVIII + 1-235 (Allgemeiner Theil), + 1-663 (Specieller Theil).
Brøgger, W. 1890. Ueber die morphotrophischen Beziehungen des Pinakiolith und des Trimerit zu verwandten Mineralien. Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 18: 377-385.
Brøgger, W. 1890. Professor Brøggers Erklæring. Kristiania Intelligentssedler, 25.09.1890, nr. 223.
Brøgger, W. 1890-91. Forslag angaaende mineralkabinettets budget for Budgetaaret 1891-1892. Forslag angaaende Omordning etc. af Mineralkabinettets Lokaler. Forslag angaaende Oprettelse af en Præparant- og Vagtmesterplads ved Mineralkabinettet. Bemærkninger angaaende de geologiske Exkursioner. SF 1890-91, del 1, St. prp. 1, Hovedpost IV. Kap. 2. Angaaende Bevilgning til Universitetet. Bilag 9 a, b, c, d.
Brøgger, W. & H. Bäckström 1890. Die Mineralien der Granatgruppe. Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 18: 209-276.

1891

Brøgger, W. 1891. Sonja Kovalevski. Skilling-Magazin, 11.04.1891, s. 227-230.
Brøgger, W. 1891. 'Det tertiære Menneske' fra Kaliforniens Guldforekomster. Verdens Gang, 10.04. & 13.04.1891, nr. 89, 91.
Brøgger, W. 1891. Fra et europæisk badested. Verdens Gang, 13.06.1891, nr. 142.
Brøgger, W. 1891. Den elektrotekniske Udstilling. Nogle Reijseindtryk. Verdens Gang 04.08., 11.08., 15.08., 01.09., 21.09., 03.10.1891, nr. 186, 192, 196, 210, 227, 238.
Brøgger, W. 1891. Hr. Redaktør! Verdens Gang, 14.10.1891, nr. 275.
Brøgger, W. 1891. Om udsigterne for fund af drivværdige apatitforekomster i Norbottens gabbromassiver. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 13: 280-285.
Brøgger, W. & H. Bäckström 1891. En undersökning öfver den naturliga ultramarinen. Svensk Kemisk Tidskrift 3: 27-32.
Brøgger, W. & J. Vogt 1891. Norges vigtigste malme (Ertser). S. 55-63 i .Almanak for Aaret efter Kristi Fødsel 1892. Kristiania.,

1892

Brøgger, W. 1892. Rejseskisser og Rejsetanker. Verdens Gang, 26.01.1892, nr. 21.
Brøgger, W. 1892. Museer. Verdens Gang, 05.02.1892, nr. 30.
Brøgger, W. 1892. Af et Brev fra Professor W. C. Brøgger. Verdens Gang, 16.02.1892, nr. 39.
Brøgger, W. 1892. Vore Vandfald. Verdens Gang, 20.02.1892, nr. 43.
Brøgger, W. 1892. Fra de lipariske Øer. Rejseskisser. Verdens Gang, 22.02., 11.03., 06.04., 08.04., 11.04.1892, nr. 44, 60, 82, 84, 86.
Brøgger, W. 1892.Om Vulkaner og om gammel vulkansk Virksomhed i Kristianiatrakten. Aftenposten, 09. & 10.03.1892, nr. 134, 135.
Brøgger, W. 1892. Verdens Universiteter. Verdens Gang, 11.04., 12.04. & 19.04.1892, nr. 87, 88, 92.
Brøgger, W. 1892. Fra Vesuv og Somma. Reiseskisser fra Vinteren 1892. Aftenposten 17.04., 21.04., 24.04.1892, nr. 221, 226, 234.
Brøgger, W. 1892. Bergensbanen. Verdens Gang, 13.09.1892, nr. 290.
Brøgger, W. 1892. Sundtit, et nyt mineral fra Oruru i Bolivia. Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1892. No. 18.
Brøgger, W. & J. Vogt 1892. Nyttige norske Mineraler. S. 52-56 i Almanak for Aaret efter Kristi Fødsel 1893. Kristiania.

1893

Brøgger, W. 1893. Sundtit, ein neues Mineral von Oruru in Bolivia. Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 21: 192-199.
Brøgger, W. 1893. Lad os faa Opgjør. I.& II. Verdens Gang, 06.01., 08.01.1893, nr. 5, 7.
Brøgger, W. 1893. Ud med Æresskillingen! Verdens Gang, 03.06.1893, nr. 123.
Brøgger, W. 1893. Hviler Trondhjems Domkirke paa sikker grund. Svar til 'En Usagkyndig'. Morgenbladet 13.06.1893, nr. 308.
Brøgger, W. 1893. I Nansens Hjem. Verdens Gang, 24.06.1893, nr. 144.
Brøgger, W. 1893. Bergensbanen. I & II. Verdens Gang, 28.06., 29.06.1893, nr. 148, 149.
Brøgger, W. 1893. Lagfølgen på Hardangervidda og den såkaldte 'høifjeldskvarts'. NGU 11. Kristiania.
Brøgger, W. 1893. After. Agalmatolit. Agat. Agrecola, Georg. Agrikolit. Ainalit. Airy's Spiraler. Akantit. Akse. Alabast. Alaskait. Algodonit. Alipit. Alisonit. Allagit. Allaktit. Allemontit. Allofan. Allofit. Alloklas. Allokroit. Allomeri. Allopaladium. Allotigen. Allotriomorf. Alluaudit. Allnandit. Alnöit. Alstonit. Altait. Alumian. Aluminit. Alumocalcit. Alunit. Alurgit. Alvit. Amalgam. Amausit. Amblygonit. Amesit. Ametyst. Amfisylenskifer. Amfodelit. Ammiolit. Amorf. Anagenit. Analcim. Anatas. Anaulit. Andalusit. Anderbergit. Andrewsit. Anglesit. Anharmonisk Forhold. Anhydrit. Ankerit. Annabergit. Annit. Anomit. Anthrakonit. Anthrakoxen. Anthrax. Antillit. Antimonarsen. Antimonarsennikel. Antimonblende. Antimonblomst. Antimonglans. Antimonnikkel. Antimonofyllit. Antimonokker. Antozoit. Antlerit. Apatelit Apatit. Apjohnit. Aragonit. Aragotit. Ardennit. Arequipit. Argyrodit. Arit. Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon. En nordisk Encyklopædi. Kjøbenhavn. Bind 1.
Brøgger, W. & T. Münster 1893. Indberetning af 25de Mai 1893 angaaende de geologiske Forholde ved Jordskredet i Værdalen af Professor W. C. Brøgger og Guardein Th. Münster. SF 1893, del 2, St. prp. 70, Bilag No. 2, s. 17-23.
Brøgger, W. & T. Münster 1893. W. C. Brøgger og Th. Münsters indberetning om skredet i Værdalen. (Til Den kgl. norske regjerings departement for de offentlige arbeider). Naturen 17: 193-207.
Brøgger, W. & J. Vogt 1893. Norges vigtigste nyttige Bergarter. S. 52-57 i Almanak for Aaret efter Kristi Fødsel 1894. Kristiania.
Brøgger, W., M. Blytt, R. Collett, G. Sars, J. Vogt, R. Waage 1891: Uttalelse fra det mathematisk-naturvidenskapelige fakultet om undervisning i naturfag i anledning Udkast til en forandret ordning af det høiere skolevæsen. Bilag., s. 175-176. Udkast til en forandret ordning af det høiere skolevæsen. Af den ved kgl. resolution af 3. september 1890 til en revision af bestemmelserne om det høiere skolevæsen nedsatte kommission. Kristiania.
Brøgger, W., L. Eger, J. Friis, J. Vogt 1893. Indberetning fra Kommissionen til Undersøgelse af de teknisk-geologiske Forholde ved Bergensbanens vestenfjeldske Alternativer. Kristiania 28 november 1892. SF 1893, del 2, St. prp. 53. Bilag nr. 1.
Brøgger, W., L. Eger, J. Friis & J. Vogt 1893. Fjeldrenskningen langs Farrisvandet. Morgenbladet, 08.03.1893, nr. 122.

1894

Brøgger, W. 1894. Arkanit. Arktolit. Astrofyllit. Atakamit. Atelestit. Atelit. Atopit. Attakolit. Augelit. Augetit. Augitporfyrit. Aurichalcit. Auripigment. Avanturin. Axinit. Azurit. Barilla de Cobre. Barkevikit. Barsowit. Barylit. Barysil. Baryt. Barytocølestin. Barytokalcit. Barytsalpeter. Basis, 5. Bastit. Bastnæsit. Bathvillit. Baulit. Bauxit. Bayldonit. Bementit. Beraunit. Berengelit. Beresit. Bergamarkit. Berlinit, 1. Berthierin. Berthierit. Bertrandit. Beryl. Berzeliit. Berzelin. Beudantit. Beyrichit. Binheimit. Binnit. Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon. En nordisk Encyklopædi. Kjøbenhavn. Bind 2.
Brøgger, W. 1894. Bischofit. Bisilikater. Bismit. Bismutit. Bjærgkork. Bjærglæder. Bjærgmel. Bjærgmælk. Bjergsmør. Bjærgtræ. Blaabest. Blaablyerts. Bladtellur. Blende. Blender. Blodsten. Blomstrandit. Blyertser. Blyglans. Blyglætte. Blygummi. Blødit. Bombiccit. Boracit. Boraks. Borokalcit. Boromagnesit. Boronatrokalcit. Bostonit. Botryogen. Boussingaultit. Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon. En nordisk Encyklopædi. Kjøbenhavn. Bind 3.
Brøgger, W. 1894. The Basic Eruptive Rocks of Gran. (A Preliminary Notice). Quarterly Journal of the Geological Society of London 50: 15-37.
Brøgger, W. 1894. Die Eruptivgesteine des Kristianiagebietes. I. Die Gesteine der Grorudit-Tinguait-Serie. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Math.-naturv. Klasse 1894. No. 4. Kristiania.
Brøgger, W. 1894. Ombord på 'Fram'. Verdens Gang, nr. 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152.
Brøgger, W. 1894-95. Om Neanderthal-racen og dens betydning for spørgsmaalet om menneskets stamtræ. Nyt Tidsskrift 2: 625-665.
Brøgger, W. & J. Vogt 1894. Norges vigtigste nyttige Bergarter [del.2]. S. 55-62 i Almanak for Aaret efter Kristi Fødsel 1895. Kristiania.
Brøgger, W. & J. Vogt 1894. Norske forekomster af malme, nyttige mineraler og bergarter. Kristiania.
Brøgger, W. & J. Vogt 1894. Udtalelse om Herr Chr. Ankers marmorforekomster og om udsigterne for norsk marmorindustri og marmorexport, Kristiania.
Brøgger, W., H. Reusch, A. Helland, T. Münster, J. Friis, W. Haffner, J. Költzow & T. Koller 1894. Indstilling fra den af Arbeidsdepartementet nedsatte Komite angaaende Norges geologiske Undersøgelser. SF 1894, del 1, St. prp. 1, Hovedpost VII, kap. 3. Bilag No. 1. s. 11- 24.

1895

Brøgger, W. 1895. Om Oprettelse af et frit Universitet i Bergen. Foredrag for en af Bergens Museums Bestyrelse indbudt Forsamling den 9de april 1895. Bergen.
Brøgger, W. 1895. Die Eruptivgesteine des Kristianiagebietes. II. Die Eruptionsfolge der triadischen Eruptivgesteine bei Predazzo in Südtyrol. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Math.-naturv. Klasse 1895. No. 7. Kristiania.
Brøgger, W. 1895. Columbit. Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon. En nordisk Encyklopædi. Kjøbenhavn. Bind 4.
Brøgger, W. & J. Vogt 1895. Berglovens §8. Dagbladet, 10.03, 15.03. & 16.03.1895, nr. 69, 74, 75.
Brøgger, W. & J. Vogt 1895. Thoritstriden. Morgenbladet, 31.03.1895, nr. 173.
Brøgger, W. & J. Vogt 1895. Geologi. S. 29-40 i J. Vibe: Norges Land og Folk. Bd. 5. Buskerud Amt., Kristiania.

1896

Brøgger, W. 1896. Om anvendelse af naturlig sten i vor husbygningskunst. Teknisk Ugeblad 14: 93-99, 125-129.
Brøgger, W. 1896. Norsk Folkemuseum. Verdens Gang, 20.03.1896, nr. 70.
Brøgger, W. 1896. 'Fram' er kommet hjem - Alt vel ombord - Været paa 85o57 - Vellykket Drift over Polarhavet. Verdens Gang, 21.08.1896, nr. 197.
Brøgger, W. 1896. De tre Redere. Heiberg - Fearnley - Ringnæs. Verdens Gang, 29.08.1896, nr. 204.
Brøgger, W. 1896. I Domkirken. Verdens Gang 31.08.1896, nr. 205.
Brøgger, W. 1896. Kongen og 'Fram'. Hvad 'Fram' selv mener. Verdens Gang, 31.08.1896, nr. 205.
Brøgger, W. 1896. Paa Vent efter 'Fram'. Verdens Gang, 01.09.1896, nr. 206.
Brøgger, W. 1896. 'Fram'. Afreise fra Trondhjem. Uforglemmelige Festdage. Verdens Gang, 01.09.1896, nr. 206.
Brøgger, W. & N. Rolfsen 1896. Fridtjof Nansen 1861-1893. Kjøbenhavn.
Brøgger, W. & J. Vogt 1896. Geologi. S. 26-43 i J. Vibe: Norges Land og Folk. Bd. 12. Søndre bergenshus Amt. Kristiania.
Brøgger, W. & J. Wille 1896. Nansens Professorat. Verdens Gang, 05.09.1896, nr. 210.

1897

Brøgger, W. 1897. En Audiens hos Nikolaus II. Verdens Gang 22.09.1897, nr. 224.
Brøgger, W. 1897. Über den Mossit und über das Krystallsystem des Tantalit. Videnskabs-Selskabets Skifter. I. Mat. Natruv. Klasse 1897, 7, 19 s.

1898

Brøgger, W. 1898. Ueber die Verbreitung der Euloma-Niobe-Fauna (der Ceratophygenkalkfauna) in Europa. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 36: 164-240.
Brøgger, W. 1898. Die Eruptivgesteine des Kristianiagebietes. III. Das Ganggefolge des Laurdalits. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Mathematisk-naturv. Klasse 1897. No. 6. Kristiania.
Brøgger, W. 1898. Einleitende Bemerkungen über Fundort und Entdeckung des Meteoreisens von Morradal. In. E. Cohen: Über das Meteoreisen von Morradal bei Grjotli zwischen Skiaker und Stryn, Norwegen. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Mathematisk-naturv. Klasse 1898. No. 7.
Brøgger, W. 1898. Hans Rasmus Astrup. Verdens Gang, 21.02.1898, nr. 43.
Brøgger, W. 1898. Abemennesket (pithecantropus erectus). Ringeren, hefte 8-9, s.6-10, 8-12.
Brøgger, W. 1898. Guld. Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon. En nordisk Encyklopædi. Kjøbenhavn: Brødrene Salmonsen (J. Salmonsen). Bind 8.

1899

Brøgger, W. 1899. Ved Sophus Lies Baare. Tale 24 februar. Aftenposten, 24.02.1899, nr. 151.
Brøgger, W. 1899. Den europæiske Adresse til Zaren. Optegnelser og Indtryk. Verdens Gang, 14.07.1899, nr. 206.
Brøgger, W. 1899. Professor Brögger on the European deputation. Finland: an english journal devoted to the cause of the finnish people, 1899, sept. 3, s. 6f.
Brøgger, W. 1899. 'Norsk Marmormorindustri og Hr. Professor Brøgger'. Morgenbladet 17.12.1899, nr. 892.

1900

Brøgger, W. 1900. Norges geologi. S- 1-32 i W. Brøgger, B. Getz., A. Kiær, M. Moe, B. Morgenstierne, G. Munthe, F. Nansen, E. Peterssen, N. Rolfsen, J. Sars, G. Storm, E. Werenskiold. (red.): Norge i det nittende Aarhundrede. Bd. 1. Kristiania.
Brøgger, W. 1900. Videnskabelige ekspeditioner. S. 265-275 i W. Brøgger, B. Getz., A. Kiær, M. Moe, B. Morgenstierne, G. Munthe, F. Nansen, E. Peterssen, N. Rolfsen, J. Sars, G. Storm, E. Werenskiold (red.): Norge i det nittende Aarhundrede. Bd. 1. Kristiania.
Brøgger, W. 1900. The Principles of a Genetic Classification of the Igneous Rocks. American Journal of Science 9: 456-460. (referat).
Brøgger, W. 1900. Konglomerater i Kristianiafeltet. I. Om porfyrkonglomeratet på ørækken Revlingen-Søstrene, en ny sedimentær formation fra Kristianiafeltet. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 38: 29-64.
Brøgger, W. 1900 - 1901. Om de senglaciale og postglaciale nivåforandringer i Kristianiafeltet (Molluskfaunaen). Med bidrag av E. B. Münster, P. Øyen o. fl. NGU 31.

1901

Brøgger, W. 1901. Mæcenatskab i Amerika og Europa. Aftenposten, 03.11., 08.11., 13.11., 15.11., 17.11.1901, nr. 785, 798, 811, 817, 823.

1902

Brøgger, W. 1902. Videnskabsmand. S. 519-526 i A. Arstal (red.): Forældre og børn. En bog om hjemmets opgaver af forældre og barnevenner. Kristiania.
Brøgger, W. 1902. De naturhistoriske Museers Beliggenhed. Aftenposten, 01.& 03.04.1902, nr. 240 & 245.
Brøgger, W. 1902. Ved immatrikuleringen af de nye studenter den 2den september 1902. Tale. Aftenposten, nr. 626, 627. Også i Nordisk universitets-tidsskrift. 3: 71-85.
Brøgger, W. 1902. Abel-Jubileet. Tale af Professor Dr. W. C. Brøgger, Det akademiske Kollegiums Formand. Aftenposten, 05.09.1902, nr. 635.
Brøgger, W., A. Getz, P. Larsson, J. Vogt & T. With. 1902. Beretning angående Røros verks tilstand m. m. fra den i generalforsamling i verket den 29. april 1902 nedsatte komité. Røros 30. juli 1902. Trondhjem.

1903

Brøgger, W. 1903. Guld og Sølv, Kobber og Jern. Aftenposten, 01.01., 03.01., 06.01., 08.01., 09.01., 10.01., 12.01.1903, nr. 1, 4, 10, 15, 18, 20, 23.
Brøgger, W. 1903. Malmavgiften. Aftenposten, 20.01.1903, nr. 40.
Brøgger, W. 1903. Sverdrup-Expeditionens Samling af Dyreforsteninger. Aftenposten, 24.01.1903, nr. 49.
Brøgger, W. 1903. Über den Hellandit, ein neues Mineral. (Vorläufige Mittheilung). Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 41: 213-221.
Brøgger, W. 1903. Neanderthal-Mennesket og de ældste fossile Menneskeracer. Nogle nyere Undersøgelser.Aftenposten 29.04., 30.04., 03.05.1903, nr. 253, 256, 262.
Brøgger, W. 1903. I Anledning af hr. Brigadelæge Arbo's Forbehold. Aftenposten, 19.05.1903, nr. 294.
Brøgger, W. 1903. Ofotbanens Betydning. Idag og for vor Fremtidsudvikling. Aftenposten, 09. & 10.07.1903, nr. 392, 393.
Brøgger, W. 1903. Neanderthalerne. Nogle Ord til Afslutning. Aftenposten, 06.10.1903, nr. 584.
Brøgger, W. 1903. Tertiærtidens Menneske i Europa. Nyere Undersøgelser. Aftenposten, 05.11., 06.11., 07.11.1903, nr. 648, 650, 652.
Brøgger, W. 1903. Geologien og vore offentlige Arbeider. I. Kristianialeren som Byggegrund. Aftenposten, 07.12.1903, nr. 700.
Brøgger, W. 1903. Geologien og vore offentlige Arbeider. II. Ekebergbanens Glideplan. Geologiens Nytte ved Jernbaneundersøgelser. Aftenposten, 10.12.1903, nr. 717.
Brøgger, W. 1903. Geologien og vore offentlige Arbeider. III. Slutning. Aftenposten, 10.12.1903, nr. 718.

1904

Brøgger, W. 1904. Geologien og vore offentlige Arbeider. I. Gasbeholderen. Aftenposten, 08.01.1904, nr.12.
Brøgger, W. 1904. Geologien og vore offentlige Arbeider. II. Det historiske Museums Fundamentering. Aftenposten, 09.01.1904, nr.15.
Brøgger, W. 1904. Geologien og vore offentlige arbeider. III. Nedglidningerne paa Ekebergs Glideplan. Aftenposten, 11.01.1904, nr.18.
Brøgger, W. 1904. Geologien og vore offentlige Arbeider. Aftenposten, 04. & 05.02.1904, nr. 67, 69.
Brøgger, W. 1904. Videnskaben og det praktiske Liv. Aftenposten 19.03. & 20.03.1904, nr. 162, 164.
Brøgger, W. 1904. Om forekomsten af helium- og radiumholdige uranertser. Pharmacia Tidsskrift for Kemi og Farmaci. No. 4, s. 49-53, 65-71.
Brøgger, W. 1904. Et norsk Videnskabsakademi. Aftenposten 08.04., 09.04., 11.04. & 15.04.1904, nr. 205, 207, 211, 221.
Brøgger, W. 1904. Norsk Videnskabelighed og Nansenfondet. I. & II. Aftenposten 12. & 14.06.1904, nr. 331, 334.
Brøgger, W. 1904. Samsonstiftelsen. Aftenposten 06.08.1904, nr. 435.
Brøgger, W. 1904. Kongsberg Sølvverk. En Berigtigelse. Morgenbladet, 01.10.1904, nr. 518.
Brøgger, W. 1904. Jordskjælvet den 23de Oktober 1904. Aftenposten, 24.10.1904, nr. 604.
Brøgger, W. 1904. Tofteholmene. II. En forsvunden Vulkan. Aftenposten, 31.12.1904, nr. 740.

1905

Brøgger, W. 1905. Lad os skilles i Fred! Til Orientering for svenske Venner. Aftenposten, 04.02.1905, nr. 67.
Brøgger, W. 1905. Professor Schück. Aftenposten, 28.03.1905, nr. 175.
Brøgger, W. 1905. Vor Selvstændighed opgiver vi ikke! Aftenposten, 18.07.1905, nr. 391, 392.
Brøgger, W. 1905. Hvorledes Allehanda kan gjøre en Fjær til fem Høns. Aftenposten, 21.07.1905, nr. 398.
Brøgger, W. 1905. Strandlinjens Beliggenhed i Kristianiadalen siden Istiden. Aftenposten, 10.09., 17.09., 22.09., 27.09.1905, nr. 505, 515, 530, 541.
Brøgger, W. 1905. Strandlinjens beliggenhed under stenalderen i sydøstlige Norge. Norges geologiske Undersøgelse nr. 41.

1906

Brøgger, W. 1906. Die Mineralien der südnorwegischen Granitpegmatitgänge. 1. Niobate, Tantalate, Titanate, und Titanoniobate. Videnskabs-Selskabets Skrifter. I. Math.-naturv. Klasse 1906. No 6. Udgivet for Fridtjof Nansens fond. Kra 1906 4 bl, 162 s, 8 pl.
Brøgger, W. 1906. Om bergarterne i de skafthulløse øxer af sten. Bilag 11 til A. W. Brøgger: Studier over Norges stenalder. Videnskabs-Selskabets Skrifter. I. Math.-naturv. Klasse. 1906. No. 2. Chr.a 1906, s 165 -175.
Brøgger, W. 1906. Eine Saminlung der wichtigsten Typen der Eruptivgesteine des Kristianiagebietes nach iliren geologischen Verwandtschafts-beziehungen geordnet. Nyt magazin for naturvidenskaberne 44 (1906), s 113-144. Utkom også i Separataftryk med bibehold av tidsskriftets pag.
Brøgger, W. 1906. Norges Bergverksdrift og Konsul N. Persson. Aftenposten 1906 nr 33.
Brøgger, W. 1906. Fosse og Gruber. Aftenposten 1906 nr 172; jfr. 175 av Alf Sinding-Larsen.
Brøgger, W. 1906. Om Eiendomsretten til Meteorstene. Aftenposten 1906 nr 187, 190.
Brøgger, W. & . J. H. L. Vogt. 1906. Samuel Grube og Sophie Hedwig. Svar til Prof. Helland. Aftenposten 1906 nr 643.
Brøgger, W. 1906. Dovrebanens Betydning for Bergverksdriften. Aftenposten 1906. nr 718.

1907

Brøgger, W. 1907. Hellandit von Lindvikskollen bei Kragerö, Norwegen. Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie 42: 417-439.
Brøgger, W. 1907. Hellandit von Lindvikskollen bei Kragerö, Norwegen. Hierzu 1 Textfigur. Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 42 (1907), s 417-439, Taf V.
Brøgger, W. 1907. Vor Bergverksdrift og Konsul Persson. Aftenposten 1907 nr 27.
Brøgger, W. 1907. Ved Immatrikuleringsfesten Mandag den 2den September 1907. Tale. Aftenposten 1907 nr 511, 516, 519;
Brøgger, W. 1907. Ved Immatrikuleringsfesten Mandag den 2den September 1907. Tale af Universitetets Rektor, Professor Dr. W. C. Brøgger. Separataftryk af »Aftenposten«. Kr.a 1907. 24 s.
Brøgger, W. 1907. Vort Universitet sammenlignet med fremmede Universiteter. Tale ved Immatrikuleringen den 2den September. Aftenposten 1907 nr 544.
Brøgger, W. 1907. Indstilling fra komiteen [nedsatt av Kirkedepartementet under 21. sept 1905 for å fremkomme med forslag om valg av tomt for vikingskibene og kunstutstillingsbygningen] dat. 15. okt. 1907. Trykt i St prp nr 95 for 1909 (D 2), s 5-6. W. C. B. var formann i komiteen fra 8/12 1906.

1908

Brøgger, W. 1908. Universitetets nybygninger. Nationalbiblioteket. Teknisk ugeblad 1908, s 70-72;
Brøgger, W. 1908. Svar paa et angreb paa Nansenfondets styre i Bergens Aften-blad 1908 4/6 nr 154.) Morgenbladet 1908 nr 323.
Brøgger, W. 1908. (Tale ved Studentersamfundets 75-års-fest.) Morgenbladet 1908 nr 550;
Brøgger, W. 1908. (Innlegg i stortingsdebattene 1908.) Kongeriget Norges 57. ordentlige stortings forhandlinger 1908. D. 7, 8 (Jfr register over talere).

1909

Brøgger W. C. og Johan H. L. Vogt. 1909. Rustvangen grubefeltet. 111 s 4to.
Brøgger, W. 1909. Geologisk kartblad Moss 1: 100000. [Utarb. paa grundlag af Norges geografiske opmaalings rektangelkart.] 2. utg. ved W. C. Brøgger med bistand af C. Bugge m. fl. [Utg. afl Norges geologiske undersøkelse. Kr.a 1909.
Brøgger, W. 1909. Beretning om Nansenfondets Virksomhed i Budgetaaret 1. April 1908-31. Marts 1909. Undert.: For Styret: W. C. Brøgger. Oversigt over Videnskabs-Selskabets Møder i 1909. Chr.a 1910, s 13-17.
Brøgger, W. 1909. Ved Immatrikuleringsfesten Torsdag 2den September 1909. Tale. Aftenposten 1909 nr 498. Optrykt i »studentene fra 1909«, Oslo 1934, s 18-23.

1910

Brøgger, W. 1910. Svenske Universiteter. Vil Norge faa mere end et Universitet? Aftenposten, 07.10. & 08.10.1910, nr. 601 & 603.
Brøgger, W. 1910. Domfældelsen. (1 anledning av »Aftenposten«s offentliggjørelse av Videnskabs-Selskabets kjøp av Drammensveien nr 78 før de andre Kristiania-aviser.) Undertegnet: Olaf Broch, W. C. Brøgger, Axel Johannessen. Dat. 14. april 1910. Morgenbladet 1910 nr 204.
Brøgger, W. 1910. Verdens Universiteter. Lidt Universitetsstatistik. Aftenposten 1910 nr 372, 377.
Brøgger, W. 1910. Er der Fare for Jernhunger? Verdensproduktionens Stigning. Aftenposten 1910 nr 437, 439, 441.
Brøgger, W. 1910. Observation dans diseussion sur 1'érosion glaciaire. Compte rendu de la XLe session du Congrés geologique international (Stock-holm 1910). Fase. 1. Sth 1912, s 479-80.
Brøgger, W. 1910. Observation dans diseussion sur Yapparition soudaine de la fauna cambrienne. Compte rendu de la XI: e session du Congrés geologlque international (Stock-holin 1910). Fase. 1, Sth. 1912, s 560.
Brøgger, W. 1910. Svenske Universiteter. Vil Norge faa mere end et Universitet? Aftenposten 1910 nr 601, 603.
Brøgger, W. 1910. Hensynsløs Udnyttelse af de naturlige Herligheder. The Conservation Movement i De forenede Stater. Aftenposten 1910 nr 670, 671, 673.
Brøgger, W. 1910. Hensynsløs Udnyttelse af de naturlige Herligheder. Aftenposten 1910 nr 694, 697, 708.
Brøgger, W. 1910. (Innlegg i diskusjonen efter Rekstads foredrag: Træk av havets og det rindende vands erosion.) Norsk geologisk tidsskrift 2 (1913), Nr. 13, s 5.
Brøgger, W. 1910. (Innlegg i diskusjonen efter Andr. M. Hansens foredrag: Litt om istidsforholdende i Asker.) Norsk geologisk tidsskrift 2 (1913), Nr. 18, s 6.

1911

Brøgger, W. 1911. Vort universitet. Dets midler og dets mål. Aftenposten, 29.01., 31.01. & 01.02.1911, nr. 64, 67, 70.
Brøgger, W. 1911. Vort Universitet. Aftenposten 1911 nr 64, 67, 70.
Brøgger, W. 1911. Vort Universitet. Af Professor, Dr. W. C. Brøgger. Særtryk af »Aftenposten«. Kr.a 1911. 15 s.
Brøgger, W. 1911. Vort universitet. Dets midler og dets maal. [Kr.a 1911.] 16 s. Det Mallingske bogtrykkeri.
Brøgger, W. 1911. (Byggekomiteen for Universitetets nye festsals svar til det Akade-miske Kollegium i anledning av dr. Andreas Auberts artikel om den nye festsal og H. Sinding-Larsens imøtegåelse herav.) Dat. 9. febr. 1911 og undertegnet bl. a. av W. C. Brøgger. Kunst og kultur 1 (1910/11), s 267.
Brøgger, W. 1911. (Innlegg i diskusjonen efter D. Cappelens foredrag: Om grube-driften i Fehnsfeltet.) Norsk geologisk tidsskrift 2 (1913), Nr. 13, s 9.
Brøgger, W. 1911.Beretning om Nansenfondets virksomhet i budgetaaret lste april 1910-31. mars 1911. Undertegnet: For styrelsen: W. C. Brøgger. Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1911. Kr.a 1912, s 17-20.
Brøgger, W. 1911.Spitsbergenexpeditionen. Aftenposten 1911 nr 273.
Brøgger, W. 1911. (Taler i anledning av Det kgl. Frederiks Universitets hundreårs-jubiléum.) Det kongelige Frederiks Universitets hundredaarsjubilæurn 1911. Festberet-ning utarb. efter opdrag av det Akademiske Kollegium ved Fredrik B. Wallem. Kr.a 1913. Her er trykt en rekke kortere og lengere taler av Brøgger som Universitetets rektor.
Brøgger, W. 1911.Universitetets Jubilæum og Jubilæumsfondet. Aftenposten 1911 nr 450, 451.
Brøgger, W. 1911. Ekebergsporveien. Aftenposten 1911 nr 693.

1912

Brøgger, W. 1912. Beretning om Nansenfondets virksomhet i budgetaaret lste april 1911-31te mars 1912. Undertegnet: For styrelsen: W. C. Brøgger. Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter l 1912. Kr.a 1913, s 38-42.
Brøgger, W. 1912. Royal Society's 250-aars jubilæum. Aftenposten 1912 nr 382.
Brøgger, W. 1912. Program for exkursioner med svenske geologer i Kristianiafeltet 10de til 21de juni 1912. Kr.a. 10 s, bl.
Brøgger, W. 1912. (Om Kristianiatraktens utviklingshistorie. Foredrag i Norsk geologisk forening 10. juni 1912.) Norsk geologisk tidsskrift 2 (1913), Nr. 13, s 39.
Brøgger, W. 1912. Om meteoriter og meteoritregnskurer. En sjelden samling erhvervet af Mineralogisk museum. Aftenposten 1912 nr 595.
Brøgger, W. 1912. (Komitemedlem.) [Medlem av den av Landbruksdepartementet under 6. juli 1912 nedsatte komite til undersøkelse av spørsmålet om flytning av Landbrukshøiskolen til Kristiania eller nærmeste omegn. Komiteen avgav ingen samlet innstilling.] Hr. Kanaldirektør Sætren [i anledning av hans angrep på Magistraten fordi den har satt en geolog inn i den komite som har fått i opdrag å undersøke årsaken til sprekkdannelsene i gårdene på strøket Wergelandsveien-Pilestredet o. s. v.] Morgenbladet 1912 nr 685; jfr nr 696 av G. Sætren.

1913

Brøgger, W. 1913. (Innlegg i diskusjonen efter Scheteligs foredrag: Hitteren og Smølen.) Norsk geologisk tidsskrift 3 (1916), Nr. 10, s 8-10.
Brøgger, W. 1913. (Innlegg i diskusjonen efter Reusch's foredrag: Litt fra en reise til Skottland.) Norsk geologisk tidsskrift 3 (1916), Nr. 10, s 11.
Brøgger, W. 1913. Beretning om Nansenfondets virksomhet i budgetaaret lste april 1912-31te mars 1913. Undertegnet: . For styrelsen W. C. Brøgger. Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1913. Kr.a 1914, s 43-48.
Brøgger, W. 1913. Ørjan Olsens expedition til Sibirien. Et alvorsord og en appel. Aftenposten 1913 nr 572.
Brøgger, W. 1913.Porfyr og sandsten i Brumunddalen. Foredrag. Norsk geologisk tidsskrift 3 (1916), Nr. 10, s 14-15; 16: diskusjon.
Brøgger, W. 1913. Forslag til nyt gageregulativ for Universitetets professorer og øvrige embedsmænd fra den av det Akademiske Kollegium den 14de september 1912 nedsatte komite. Kr.a 4to. 31 + upg. s. W. C. Brøgger var komiteens formann. Dens øvrige medlemmer var S. Michelet, N. Rygg, Sophus Torup, Marius Hægstad.
Brøgger, W. 1913.Til Videnskapsselskapets bestyrelse. Betænkning fra den av Selskapet nedsatte komite om bestemmelser for indvalg av nye medlemmer i Selskapet. Undertegnet W. C. Brøgger, Axel Johannessen, A. Kjær, Aksel S. Steen, Alf Torp. Dat. 21/111913. Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1913. Kr.a 1914, s 83-86.
Brøgger, W. 1913. (Nyere undersøkelser om Kristianiafeltets vulkanhistorie. Fore-drag i Videnskaps-Selskapets fællesmøte 5. decbr. 1913.) Oversigt over Videnskap-Selskapets møter i 1913. Kr.a 1914, s 81-82.
Brøgger, W. 1913. Norges deltagelse i international vulkanologisk forskning. Foredrag. Norsk geologisk tidsskrift 3 (1916), Nr. 10, s 17-18; 18 : diskusjon.
Brøgger, W. 1913. (Innlegg i diskusjonen efter Werenskiolds foredrag: En tilnærmet metode for beregning av en isbræs tykkelse.) Norsk geologisk tidsskrift 3 (1916), Nr. 10, s 18-19.

1914

Brøgger, W. 1914. Norges geologi. Med illustrationer og kartskisser samt et geo-logisk oversigtskart. I: Norge 1814-1914. Redaktionskomité: W. C. Brøgger, A. N. Kiær, Moltke Moe, Bredo Morgenstierne, Gerhard Munthe, Fridtjof Nansen, Eilif Petersen, Nordahl Rolfsen, J. E. Sars, E. Werenskiold. Hovedredaktion: Nordahl Rolfsen og E. Werenskiold. Tekst og billeder av norske forfattere og kunstnere. Øket folkeutgave av nationalverket Norge i det XIX aarhundrede. Bd 2. Kr.a 1914, s 196-234.
Brøgger, W. 1914. (Forslag til tillæg i Videnskaps-Selskapets statuter 5 10 fremsat i extraordinært fællesmøte 16. jan. 1914.) Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter l 1914. Kr.a 1915, s 1.
Brøgger, W. 1914. (Innlegg i diskusjonen efter Thorolf Vogts foredrag: Kysteruptiverne i Tromsø amt.) Norsk geologisk tidsskrift 3 (1916), Nr. 10, s 68-70.
Brøgger, W. 1914. (Innlegg i diskusjonen efter Holtedahls foredrag: Et par nye fossilfund paa Søndre Land i øst for Randsfjord.) Norsk geologisk tidsskrift 3 (1916), Nr. 10, s 71.
Brøgger, W. 1914.Beretning om Nansenfondets virksomhet i budgetaaret lste april 1913-31te mars 1914. Undertegnet: For styrelsen W. C. Brøgger. Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter l 1914. Kr.a 1915, s 45-51.
Brøgger, W. 1914.Testamenter til videnskaben. Aftenposten 1914 nr 227.
Brøgger, W. 1914. (Mindetale over professor Eduard Suess.) Norsk geologisk tidsskrift 3 (1916), Nr. 10, s 73.
Brøgger, W. 1914. (Innlegg i diskusjonen efter Reusch's foredrag: Bidrag til Hitterens og Smølens geologi.) Norsk geologisk tidsskrift 3 (1916), Nr. 10, s 74.
Brøgger, W. 1914. (Mindetale over professor Eduard Suess i Videnskaps-Selskapets møte 20. novbr 1914.) Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1914. Kr.a 1915, s 89-91.
Brøgger, W. 1914. (Innlegg i diskusjonen efter Rekstads foredrag: Iagttagelser fra terrasserne i Aardal.) Norsk geologisk tidsskrift 3 (1916), Nr. 10, s 74-76.
Brøgger, W. 1914.Om Jarlsbergs porfyromraade. Norsk geologisk tidsskrift 3 (1916), Nr. 10, s 77.
Brøgger, W. 1914. (Innlegg i diskusjonen efter Holtedahls foredrag: Om fjeldbygningen ved Randsfjordens nordende.) Norsk geologisk tidsskrift 3 (1916), Nr. 10, s 77.
Brøgger, W. 1914. (Innlegg i diskusjonen efter Th. Vogts foredrag: Meddelelse om klæberstenen fra Vaage i Gudbrandsdalen.) Norsk geologisk tidsskrift 3 (1916), Nr. 10, s 78.
Brøgger, W. 1914. (Innlegg i diskusjonen efter Bjørlykkes foredrag: Om under-grundsbanen og aarsaken til sprekkedannelse i husene i Kristiania by.) Norsk geologisk tidsskrift 3 (1916), Nr. 10, s 79, 83.

1915

Brøgger, W. 1915. (Innlegg i diskusjonen efter Holtedahls foredrag: Nogle fore-løbige meddelelser fra en reise i Alten.) Norsk geologisk tidsskrift 4 (1916, 1917), s 31, 33.
Brøgger, W. 1915. (Innlegg i diskusjonen efter Reuschs foredrag: Bemerkninger om Littorinasænkningen.) Norsk geologisk tidsskrift 4, (1916, 1917), s 33.
Brøgger, W. 1915. (Innlegg i diskusjonen efter Kiærs foredrag: Nye undersøkelser over Holmiafaunaen ved Tømten.) Norsk geologisk tidsskrift 4 (1916, 1917), s 38.
Brøgger, W. 1915. Beretning om Nansenfondets virksomhet i budgetaaret lste april 1914-31te mars 1915. Undertegnet: For styret W. C. Brøgger. Oversigt over Videnskaps-Selskapots møter i 1915. Kr.a 1916, s 26-39.
Brøgger, W. 1915. Nansenfondet har modtaget kun 200 kr. som gave paa 10 aar. En appel af professor Brøgger [i Videnskaps-Selskapets møte 3. mai.] Aftenposten 1915 nr 220.
Brøgger, W. 1915. »Om oprettelse af et frit universitet i Bergen.«Aftenposten 1915 nr 579, 583, 588, 591. Bergens Tidende 1915 nr 815, 318, 319)322.
Brøgger, W. 1915. (Innlegg i diskusjonen efter Goldschmidts foredrag: Om høi-fjeldskvartsen.) Norsk geologisk tidsskrift 4 (1916, 1917), s 46, 47, 53.
Brøgger, W. 1915. (Innlegg i diskusjonen efter Rekstads foredrag: Om strandlinjer og strandlinjedannelser.) Norsk geologisk tidsskrift 4 (1916, 1917), s 48.
Brøgger, W. 1915. (Innlegg i diskusjonen efter Reusch's foredrag: Om Vieskaret i Søndfjord.) Norsk geologisk tidsskrift 4 (1916, 1917), s 48.
Brøgger, W. 1915. (Innlegg i diskusjonen efter Reusch's foredrag: Litt om kul-holdig substans fra Hallingdal.) Norsk geologisk tidsskrift 4 (1916, 1917), s 48.

1916

Brøgger, W. 1916. Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme 1896-1916. Kristiania.
Brøgger, W. 1916. Videnskaben og den industrielle krig. Et videnskabsdepartement. Sir William Crookes' Adresse ved Royal Society's aarsmøde. Aftenposten 1916 nr 46.
Brøgger, W. 1916. Vort lands videnskab trænger større økonomiske ressourcer. En sammenligning med Danmark og Sverige. Aftenposten 1916 nr 76.
Brøgger, W. 1916. Fridtjof Nansens fond til videnskapens fremme. 1896-1916. Utgit for Fridtjof Nansens fond. Tr. som ms. Kr.a 1916. 3 bl, 103 s 40. Tr. i 300 eksemplarer.
Brøgger, W. 1916. Bronsecelten fra Bøle nær Porsgrund. En bestemmelse av strandlinjens høide under yngre bronsealder i den sydlige del av Kristianiafeltet. Oldtiden. Tidsskrift for norsk forhistorie 7 (Kr.a 1918), s 37-63. Utkom også i Særtryk med titel: Bronsecolten fra Bøle nær Porsgrund. 1916. Med bibehold av tidsskriftets pag.
Brøgger, W. 1916. Sulitelma. [Skrevet 1916 i anledning av Sulitelma aktiebolags 25-aars jubllæum og trykt 1918 med enkelte forandringer.] Tidsskrift for bergvæsen 6 (1918), s 111-114.
Brøgger, W. 1916. (Innlegg i diskusjonen efter Th. Vogts foredrag: Kalkspatførende pegniatitgange paa Seiland.) Norsk geologisk tidsskrift 4 (1916, 1917), s 267.
Brøgger, W. 1916. Om fundet av en bronceøks ved Porsgrund. Norsk geologisk tidsskrift 4 (1916, 1917), s 269-270.
Brøgger, W. 1916. Beretning om Nansenfondets virksomhet 1/4 1915-31/3 1916. Undertegnet: For styrelsen W. C. Brøgger. Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1916. Kr.a 1917, s 63-69.
Brøgger, W. 1916. Uttalelse i tilknytning til Nansenfondets aarsberetning. Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1916. Kr.a 1917, s 18-31.
Brøgger, W. 1916. (Innlegg i diskusjonen efter Øyens foredrag: Om geologisk tidsregning.) Norsk geologisk tidsskrift 4 (1916, 1917), s 270-271.
Brøgger, W. 1916. Konsul N. Perssons virksomhet i Norge. Konsul N. Persson. Med anledning af hans 80-årsdag. Helsingborg 1916. 40 S129-138.
Brøgger, W. 1916. Vort lands videnskab trænger større økonomiske ressourcer. En sammenligning med Danmark og Sverige. Aftenposten 1916 nr 76. Gjengitt i Bergverksnytt 1917, s 198-199.
Brøgger, W. 1916. (»The National Research Council.«, dets grundlæggelse og maal. Foredrag i tællesmøtet lste december 1916.) Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter l 1916. Kr.a 1917, s 44-54: diskusjon s 55-56.
Brøgger, W. 1916. »The National Research Council«. En institution for fremme af det videnskabelige forskningsarbeide i statens interesse, i Amerikas forenede stater. Aftenposten 1916 nr 627.
Brøgger, W. 1916. Statutter for Sulitelmafondet. Undertegnet: W. C. Brøgger, Hans Reusch, Holm Holmsen, W. Werenskiold. Norsk geologisk tidsskrift 4 (1916, 1917), s 278-280.

1917

Brøgger, W. 1917. Oseberghaugens historie. I: Osebergfundet. Utgit av den norske stat. Under redaktion av A. W. Brøgger, Hj. Falk, Haakon Schetelig. Bd 1. Kr.a 1917, s 165-197 fo.
Brøgger, W. Og J. Schetelig 1917. Kristianiafeltet. Rektangelbladene: Kristiania og Hønefoss samt deler av Fet, Nannestad og Flesberg. Maalestok: 100 000. [Utarb. paa grundlag av Norges geografiske opmaalings rektangelkartl av W. C. Brøgger og Jakob Schetelig. Utg av Norges geologiske undersøkelse Kr.a 1917[-21]. 5 kart + farveforklaring. Kartene forelå i ms. 1917 og blev trykt i de følgende år.
Brøgger, W. 1917. Forslag om sløifning av særavdelingen »De før 1907 indvalgte skandinaviske medlemmer« i fortegnelsen over den mat.-naturv. klasses medlemmer fremsat i Videnskaps-Selskapets møte 26. jan. og 9. mars 1917. Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1917. Kr.a 1918, s 5, 9-10.
Brøgger, W. 1917. Videnskaben og staten. Aftenposten 1917 nr 127. Beretning om Nansenfondet for aaret lste april 1916-31te mars 1917. Undertegnet: W. C. Brøgger. Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1917. Kr.a 1918, s 38-52.
Brøgger, W. 1917. Sulitelmafondet. Aftenposten 1917 ur 269. Sulitelma. Aftenposten 1917 nr 311.
Brøgger, W. 1917. Om gjenreisningen af det internationale videnskabelige sam-arbeide efter krigen. Hvad kan de neutrale lande gjøre? Aftenposten 1917 nr 353, 355.
Brøgger, W. 1917. Videnskabens betydning for staten. Aftenposten 1917 nr 604. Optrykt i Bergverksnyt 1917, s 198-200, 202-203.
Brøgger, W. 1917. Uttalelse fra komiteen [nedsatt av Kirkedepartementet under 11. desbr. 1917 til å forberede oprettelse av et forsikringsfond] dat. 22. mars 1918. Trykt l St prp nr 181 for 1919 (D 2 b), s 8-18. W. C. Brøgger var medlem av komiteen.

1918

Brøgger, W. 1918. (Innlegg i diskusjonen i anledning av I. J. Moltke-Hansens foredrag: Nydannelser i kemisk Industri, Staten og det private Initiativ, i Norsk kemisk selskap, gruppe av P. F., 12. febr. 1918.) Teknisk ukeblad 1918 s 294 f.
Brøgger, W. 1918. Beretning om Nansenfondet for aaret lste april 1917-31te mars 1918. Undertegnet: W. C. Brøgger, formand. Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1918. Kr.a 1919, s 36 - 62.
Brøgger, W. 1918. Trondhjems domkirkes gjenreisning. Aftenposten 1918 nr 64, 66, 68, 71; 114; jfr 90, 159, 171, 201 av professor Olaf Nordhagen; 135 av Johan Meyer, nr 180 av arkitekt H. Sinding-Larsen.
Brøgger, W. 1918. Trondhjems domkirkes gjenreisning. Svar til professor Olaf Nordhagen. Aftenposten 1918 nr 227, 280; 239.
Brøgger, W. 1918. Domkirkestriden. Tidens Tegn 1918 nr 132.
Brøgger, W. 1918. (Innlegg i diskusjonen efter Carstens' foredrag: Trondhjems-feltets geologi.) Norsk geologisk tidsskrift 5 (1918 og 1919), s 394.
Brøgger, W. 1918. Carlsbergfondet og Nansenfondet. Aftenposten 1918 nr 352, 353, 354.
Brøgger, W. 1918. Videnskaben under rationering. En overraskende følge af Amerikaoverenskomsten. Aftenposten 1918 nr 413.
Brøgger, W. 1918. Innstilling fra komiteen [opnevnt av Kirkedepartementet under 16. okt 1918 til å forberede spørsmålet om opførelse av et nytt fysisk institutt ved Universitetet] dat. 6. desbr. 1918. Trykt i St prp nr 205 for igig. (1) 2 c), s 1-6; jfr Dok nr 1 for 1920 (D 5). W. C. Brøgger var medlem av komiteen.
Brøgger, W. 1918. (En foreløbig meddelelse om Fensfeltet. Foredrag av W. C. Brøgger og V. M. Goldschmidt i Videnskaps-Selskapets fælles-møte 6. decbr.) Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1918. Kr.a 1919, s 29-30.
Brøgger, W. 1918. 1. Forslag til ny ordning av Videnskaps-Selskapets gruppeind-deling og medlemsantal. II. Forslag til ny ordning for de av Videnskaps-Selskapet i Kristiania utgivne publikasjoner. [Fra den av Selskapet 4. juni 1918 nedsatte komité. Under-tegnet: Anathon Aall, W. C. Brøgger, Hjalmar Falk, D. Isaachsen, Oluf Kolsrud, N. Wille.] Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1918. Kr.a 1919, s 53-65.
Brøgger, W. 1918. Vore kemikeres utdannelse. Tilsvar til Prof. Dr. C. N. Riiber. Teknisk ukeblad 1918, s 368-369;

1919

Brøgger, W. 1919. »Eocambrium«. »Kjerulfia lata«. Norsk geologisk tidsskrift 5 (1918 og 1919), s 378-380.
Brøgger, W. 1919. Innstilling fra komiteen [nedsatt av Kirkedepartementet under okt. 1919 til å fremkomme med forslag om anvendelse av de av Stortinget bevilgede 3 mill. kr. til Forskningsfondet] av-gitt i febr. 1920. Trykt i St prp nr 57 for 1920 ffi 2 a), s 2-7. W. C. Brøgger var medlem av komiteen.
Brøgger, W. 1919. Om udsigterne for en gjenoptagelse af det internationale viden-skabelige samarbeide. Aftenposten 1919 nr 72, 76, 82, 85.
Brøgger, W. 1919. Institutet for kulturforskning. Aftenposten 1919 nr 116, 120, 121.
Brøgger, W. 1919. Beretning om Nansenfondet og de dermed forbundne fond for året lste april 1918-31te mars 1919. Undertegnet: For styret W. C. Brøgger. Oversigt over Videnskabs-Selskabets møter i 1919. Kr.a 1920, s 50-71.

1920

Brøgger, W. 1920. Uttalelse fra komiteen [nedsatt av Landbruksdepartementet under desbr. 1919 til å avgi uttalelse om de av Norges land-brukshøiskole foreslåtte nybygningerj dat. 21. jan. 1920. Trykt i St prp nr 116 for 1920 (D 2 a), s 2-7. W. C. Brøgger var medlem av komiteen.
Brøgger, W. 1920. Bergartene i Fehnsfeltet. Foredrag i Norsk geologisk forening 13. mars 1920. Norsk geologisk tidsskrift 6 (1920 og 1921), s 249-250. Bergverksnyt 1920, s 87.
Brøgger, W. 1920. Beretning om Nansenfondet og de dermed forbundne fond for året lste april 1919-31te mars 1920. Undertegnet: For styret W. C. Brøgger. Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1920. Kr.a 1921, s 38-53.
Brøgger, W. 1920. (Innlegg i diskusjonen efter Kiær og Scheteligs foredrag: Fra Brumunddalen.) Norsk geologisk tidsskrift 6 (1920 og 1921), s 255-256.
Brøgger, W. 1920. (Innlegg i diskusjonen efter H. H. Reusch's foredrag: En ny måte for transport av is.) Norsk geologisk tidsskrift 6 (1920 og 1921), s 256-257.

1921

Brøgger, W. 1921. Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme 1896-1921. Kristiania.
Brøgger, W. 1921. Die Eruptivgesteine des Kristianiagebietes. IV. Das Fengebiet in Telemark, Norwegen. Mit einer geologischen Karte von W. C. Brøgger und V. M. Goldschmidt, einer Obersichtskarte samt 30 Tafeln und 46 Figuren im. Text. Videnskaps-Selskapets Skrifter. I. Mathematisk-naturv. Klasse. 1920. No 9. Utgit for Fridtjof Nansens Fond. 1921. XII + 408 s, 2 pl, Tafel 1-XXV (= 15 bl), 2 kart.
Brøgger, W. 1921. Mindetale over prof. dr. Joseph Paxon Iddings holdt i den mat.-naturv. klasses møte den 4de mars 1921. Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1921. Kr.a 1922, s 45-50.
Brøgger, W. 1921. Fridtjof Nansens fond og de dermed forbundne fond til viden-skapens fremme. 1896-1921. Utgit for Fridtjof Nansens fond i anledning av Nansenfondets femogtyveårs jubileum. (Med 22 plancher.) Kr.a 1921. VIII + 178 s, tab I-XXIL Tr. i 250 eksemplarer.
Brøgger, W. 1921. Idag for 25 aar siden kom Nansen hjem. Tidens Tegn 1921 nr. 186.
Brøgger, W. 1921. (Innlegg i diskusjonen efter Carstens foredrag: Av Trondhjems-feltets geologi.) Norsk geologisk tidsskrift 6 (1920 og 1921), s 281.

1922

Brøgger, W. 1922. Mindetale over prof. dr. Josef Paxton Iddings. Oversigt over Videnskabs-Selskabets møter i 1921, s. 45-50.
Brøgger, W. 1922. Die Mineralien der südnorwegischen Granitpegmatitgänge. II. Silikate der seltenen Erden (y~Reihe und Ce-Reihe.) Von W. C. Brøgger, Th. Vogt, J. Schetelig. Videnskaps-Selskapets Skrifter. 1. Mathematisk-naturv. Klasse. 1922. No. 1. Utgit for Fridtjof Nansens fond. 1922. Bl, IV + 151 + upg s, Tafel 1-XV. S 1-16: Hellandit, Brøgger. Von W. C. Brøgger. (Mit Fig 1 und Tafeln i- VI.)
Brøgger, W. 1922. Om »interessen for videnskaben«. Særaftryk af »Aftenposten« [1922]. 4 trespaltede sider i folio. Aftenposten 1922 nr 154, 157.
Brøgger, W. 1922. (Innlegg i diskusjonen efter Larges foredrag: Om undergrunnen og fundamenteringsforholdene i Kristiania.) Norsk geologisk tidsskrift 7 (1922 - 1923), s 78.
Brøgger, W. 1922. Beretning om Nansenfondets og de dermed forbundne fonds virksomhet for året lste april 1921-31te mars 1922. Undertegnet: For styret W. C. Brøgger. Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter l 1922. Kr.a 1923, s 45-63.
Brøgger, W. 1922. Til Regjeringen og Stortinget. [Henstilling fra Norsk geologisk forening om at kullfeltene på Spitsbergen og Bjørnøya må bli bevart for.landet. Dat. 4. juli 1922. Undertegnet av W. C. Brøgger sammen med 11 andre.] Norsk geologisk tidsskrift 7 (1922 og 1923), s 85-86.
Brøgger, W. 1922. Hvorledes Reusch og jeg blev geologer. Norsk geologisk tidsskrift 7 (1922 og 1923), s 86.
Brøgger, W. 1922. (Redegjørelse for det nystiftede »Kristiania kommunes fond til norsk videnskaps fremme« i Videnskaps-Selskapets møte 8. decbr. 1922.) Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1922. Kr.a 1923, s 83.

1923

Brøgger, W. og J. Schetelig 1923. Geologisk oversiktskart over Kristiania-feltet. Målestokk 1: 250 000. [Utg. avl Norges geologiske undersøkelse. Ut-arbeidet av W. C. Brøgger og Jakob Schetelig. Kr.a 1923.
Brøgger, W. 1923. (Innlegg i diskusjonen efter Bugges foredrag: Om Ødegårdens apatitgruber.) Norsk geologisk tidsskrift 7 (1922 og 1923), s 394-396.
Brøgger, W. 1923. Beretning om Nansenfondets og de dermed forbundne fonds virksomhet for året 1ste april 1922 - 31te mars 1923. Under-tegnet: For styret W. C. Brøgger. Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1923. Kr.a 1924, s 40-57.
Brøgger, W. 1923. Mindetale over direktør dr. H. H. Reusch holdt i den mat.-naturv. klasses møte den 5te oktober 1923. Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter 1 1923. Kr.a 1924, s 79-89.

1924

Brøgger, W. 1924. Mindetale over direktør H. H. Reusch. Oversigt over Videnskabs-Selskabets møter i 1923, s. 79-89.
Brøgger, W. 1924. Den europæiske Adresse til Zaren. Tidens Tegn nr. 143.
Brøgger, W. 1924. (Oversigt over selskapets utvikling i dets første to menneske-aldre. Foredrag i Videnskaps-Selskapets møte 3. mai 1924.) Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1924. Oslo 1925, s 16-26.
Brøgger, W. 1924. Beretning om Nansenfondets og de dermed forbundne fonds virksomhet i budgetåret 1. april 1923-31. mars 1924. Under-tegnet: For styret: W. C. Brøgger. Oversigt over Videnskaps-Selskapets møter i 1924. Oslo 1925, s 58-75.
Brøgger, W. 1924. Hvor længe vil jordens metalbeholdning vare? Teknisk ukeblad 42 (1924), s 221-222.

1925

Brøgger, W. 1925. Mindetale over Sir Archibald Geikie holdt i den mat.-naturv. klasses møte den 23. jan. 1925. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Årbok 1925. Oslo 1926, s 35-43.
Brøgger, W. 1925. Roald Amundsens fond. [En redegjørelse av professor W. C. Brøgger fra komiteen for innsamlingen.] Tidens Tegn 1925 nr 261.
Brøgger, W. 1925. (Meddelelse om at professor V. M. Goldschmidt har avslått en kallelse til høiskolen i Charlottenburg, i Videnskaps-Akade-miets fellesmøte 4. desbr. 1925.) Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Årbok 1925. Oslo 1926, s 28-31.

1926

Brøgger, W. og J. Schetelig 1926. Kristianiafeltet. Rektangelkart: Moss, Kongsberg, Tønsberg med Larvik. Målestok 1: 100 000. Utarb. på grunnlag av Norges geografiske opmålings originalmålinger , og rektangelkart av W. C. Brøgger og Jakob Schetelig. [Utg. av] Norges geologiske undersøkelse. Oslo 1926. 3 kart.
Brøgger, W. 1926. Beretning om Nansenfondets og de dermed forbundne fonds virksomhet i budgettåret 1/4 1925-31/3 1926. Av W. C. Brøgger. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Årbok 1926. Bilag I. Oslo 1927, s 167-186.
Brøgger, W. 1926.»Naturen« gjennem halvhundrede aar. Naturen. Bergen 50 (1926), s 353-359.
Brøgger, W. 1926. Till forskningens fråmjande. Riktlinjer får utveeklingen. Nya dagligt Allehanda 9. novbr. 1926.
Brøgger, W. 1926. Hyggelige minder fra studenterdagene. Og haab om en hygge-ligere fremtid for Studentersamfundet. Oslo Aftenavis 18. dcebr.

1927

Brøgger, W. 1927. Beretning om Nansenfondets og de dermed forbundne fonds virksomhet i bugettåret 1/4-31/12 1926. Av W. C. Brøgger. Det Norske Videnskaps-Akademl i Oslo. Årbok 1926. Bilag 11. Oslo 1927, s 187-195.
Brøgger, W. 1927. Dr. Worm-Mfillers professorat. (Dagens tekst.) Tidens Tegn 1927 nr 79.
Brøgger, W. 1927. Statsraad W. Konows eiendommelige aktion for det historiske professorat. Tidens Tegn 1927 nr 89.

1928

Brøgger, W. 1928. Til Professor Dr. J. J. Sederholm/ A Monsieur J. J. Sederholm. Fennia 1928, s. 9-16.
Brøgger, W. 1928. Mindeord om statsminister Gunnar Knudsen. Det Norske Videnskaps-Aademi I Oslo. Årbok 1928, s. 131f.
Brøgger, W. 1928. Til professor dr. J. J. Sederholm! Fennia 50 (1928). Dedicated to J. J. Sederholm. Helsinki. S 9-12. -S 13-16: A Monsieur J. J. Sederholm.
Brøgger, W. 1928. Mindetale over Dr. Charles Doolittle Walcott indsendt til den mat.-naturv. klasses møte den 24. febr. 1928. Det Norske VIdenskaps-Akademl i Oslo. Årbok 1928, s 59-64.
Brøgger, W. 1928. Om den nyere utvikling av det videnskabelige forsknings-arbeides vilkår og organisasjon. Aftenposten 1928 nr. 89, 115.
Brøgger, W. 1928.Beretning om Nansenfondets og de dermed forbundne fonds virksomhet i budgettåret 1/1-31/12 1927. Av W. C. Brøgger. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Åxbok 1927. Bilag IV. Oslo 1928, s 189-212.
Brøgger, W. 1928. (Hilsen til Finnland i anledning av kong Haakon VII's besøk i Helsingfors 1928.) Hufvudstadsbladet 1928 nr 148, 2. juni. Oversatt til finsk l »Helsingin Sanomat- 1928 nr. 148: Tervehdys Suomelee.
Brøgger, W. 1928. Mindeord over statsminister Gunnar Knudsen i fellesmøtet den 7. desbr. 1928. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Årbok 1928, s 181-182.

1929

Brøgger, W. 1929. (Tale ved det ekstraordinære fellesmøte den 6te april 1929 i anledning av hundreårsdagen for Niels Henrik Abels død.) Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Årbok 1929. Oslo 1930, s 17-19.
Brøgger, W. 1929. Victor Moritz Goldschmidt. Norsk biografisk leksikon. Bd 4. 1929, s 520-523.
Brøgger, W. 1929. Det videnskapelige forskningsarbeides betydning for industriens og landets fremtid. (Foredrag ved Industriforbundets general-forsamling 25. april 1929. På grunn av W. C. B.'s sykdom blev foredraget fremført av professor Otto Lous Mohr.)
Brøgger, W. 1929. Norges industri 11 (1929)~ s 203-217. Utkom også som »Særtryk av Norges Industri nr 19, 1929«, 16 s, 40.
Brøgger, W. 1929. Beretning om Nansenfondets og de dermed forbundne fonds virksomhet i budgettåret 1/1-31/12 1928. Av W. C. Brøgger. Det Norske Videnskaps-Akadend l Oslo. Årbok 1928. Bilag V. Oslo 1929, s 221-241.
Brøgger, W. 1929. Tofteholmens geologi. Norsk geografisk tidsskrift 2 (192811929), s 475-484. Utkom også i særtrykk.
Brøgger, W. 1929. Om Sevaldrudbreksien. Foredrag 12. desember 1929. Norsk geologisk tidsskrift 11 (1930 og 1931), s 468.

1930

Brøgger, W. 1930. Optegnelser og erindringer om statsminister Ole Richter. Samtiden 41: 13-32.
Brøgger, W. 1930. Optegnelser og erindringer om statsminister Ole Richter. Samtiden 41 (1930), s 13-32.
Brøgger, W. 1930. Beretning om Nansenfondets og de dermed forbundne fonds virksomhet i budgettåret 1/1-31/12 1929. Av W. C. Brøgger. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Årbok 1929. Bilag I. Oslo 1930, s 191-218.
Brøgger, W. 1930. Minnetale over Fridtjof Nansen holdt i den mat.-naturv. klasses møte den 23. mai 1930. Det Norske Videnskaps-Akademl i Oslo. Årbok 1930, s 45-50.
Brøgger, W. 1930. Die Explosionsbreceie bei Sevaldrud zwischen Randsfjord und Sperillen. Norsk geologisk tidsskrift 11 (1930 og 1931), s 281-346. Utkom også i særtrykk.

1931

Brøgger, W. 1931. Nogen erindringer om Statsråd Hans Rasmus Astrup. Samtiden 42: 632-642.
Brøgger, W. 1931. Die Eruptivgesteine des Oslogebietes. V. Der grosse Hurum-vulkan. Mit 33 Figuren im Text. Skrifter utg. av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. 1. Matematisk-naturv. Klasse. 1930. No 6. Utgitt for Fridtjof Nansens fond. Oslo 1931. 4 bl, 146 s, 2 tabel. Fortalen datert Febr. 1931.
Brøgger, W. 1931.Minnetale over grosserer Andreas Holbæk Eriksen holdt i fællesmøtet den 13de februar 1931. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Årbok 1931, s 41-42, portr. Utkom også i Særtrykk med bibehold av pag.
Brøgger, W. 1931. Beretning om Nansenfondets og de dermed forbundne fonds virksomhet i budgettåret 1/1-3'/12 1930. Av W. C. Brøgger. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Årbok 1930. Bilag I. Oslo 1931, s 173-202.
Brøgger, W. 1931. Nogen erindringer om statsråd Hans Rasmus Astrup. Samtiden 1931, s 632-642. Utkom også i Særtrykk. 11 s.

1932

Brøgger, W. 1932. Axel Heiberg in memoriam. Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri , 1932, s.415ff.
Brøgger, W. 1932. Die Eruptivgesteine des Oslogebietes. VI. Über verschiedene Ganggesteine des Oslogebietes. Mit 13 Figuren im Text. Skrifter utg. av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. 1. Matematisk-naturv. Klasse. 1932. No 7. Utgitt for Fridtjof Nansens fond. Oslo 1932. 4 bl, 88 s. Fortalen datert Sept. 1932.
Brøgger, W. 1932. Beretning om Nansenfondets og de dermed forbundne fonds virksomhet i budgettåret 1/1-31/12 1931. Av W. C. Brøgger. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Årbok 1931. Bilag I. Oslo 1932, s 105-131.
Brøgger, W. 1932. Minnetale over konsul Axel Heiberg holdt i fellesmøtet den 16de september 1932. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Årbok 1932, s 67-69, portr. Utkom også i Særtrykk med bibehold av årbokens pag.
Brøgger, W. 1932. Axel Heiberg in memoriam. Nordisk tIdskrift. Stholm 1932, s 415-417. Utkom også i Særtrykk med bibehold av tidsskriftets pag.

1933

Brøgger, W. 1933. Minnetale over Konsul Axel Heiberg. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, Årbok 1932, Oslo: I kommisjon hos Jacob Dybwad, s. 67ff.
Brøgger, W. 1933. Die Eruptivgesteine des Oslogebietes. VIL Die chemische Zu-sammensetzung der Eruptivgesteine des Oslogebietes. Mit einer geologischen Übersichtskarte. Skrifter utg. av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. I. Matematisk-naturv-Klasse. 1933. No 1. Utgitt for Fridtjof Nansens fond. 1933. 147 s, kart. For-talen datert April 1933.
Brøgger, W. 1933. Beretning om Nansenfondets og de dermed forbundne fonds virksomhet i budgettåret 1/1-31/12 1932. Av W. C. Brøgger. Det Norske Videnskaps-Akademl i Oslo. Årbok 1932. Bilag I. Oslo 1933, s 125-151.
Brøgger, W. 1933. Essexitrekkens erupsjoner. Den eldste vulkanske virksomhet i Oslofeltet. Med et kart og 26 tekstfigurer. Oslo 1933. 103 + upg s. Norges geologiske undersøkelse. Nr 138.
Brøgger, W. 1933. Om rombeporfyrgangene og de dem ledsagende forkastninger i Oslofeltet. (Mit Zusammenfassung.) Oslo 1933, 51+upg s. Norges geologiske undersøkelse. Nr 139.

1934

Brøgger, W. 1934. On Several Arehåan Rocks from the South Coast of Norway. I. Nodular Granites from the Environs of Kragerø. With 33 Text-Figures. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. I. Matem.-naturv. Klasse 1933. No 8. Utgitt for Fridtjof Nansens fond. Oslo 1934. 3 bl, 97 + upg s.
Brøgger, W. 1934. Beretning om Nansenfondets og de dermed forbundne fonds virksomhet i budgettåret 1/1-31/12 1933. Av W. C. Brøgger. Det Norske Videnskaps-Akademi l Oslo. Årbok 1933. Bilag I. Oslo 1934, s 121-144.

1935

Brøgger, W. 1935. On Several Archäan Rocks from the South Coast of Norway. IL The South Norwegian Hyperites and their Metamorphism. With 148 Figures in the Text and Map. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. I. Matem.-naturv. Klasse. 1934. No 1. Utgitt for Fridtjof Nansens fond. Oslo 1935. 3 bl, 421 + upg s, kart.
Brøgger, W. 1935. Beretning om Nansenfondets og de dermed forbundne fonds virksomhet i budgettåret 1/1-31/12 1934. Av W. C. Brøgger. Det Norske Videnskaps-Akademi l Oslo. Årbok 1934. Bilag 1. Oslo 1935, s 117-144.

1936

Brøgger, W. 1936. Beretning om Nansenfondets og de dermed forbundne fonds virksomhet i budgettåret 1/1-31/12 1935. Av W. C. Brøgger. Det Norske Videnskaps-Akademi I Oslo. Årbok 1935. Bilag I. Oslo 1936, s 89-112.

1937

Brøgger, W. 1937. Beretning om Nansenfondets og de dermed forbundne fonds virksomhet i budgettåret 1/1-31/12 1936. Av W. C. Brøgger. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Årbok 1936. Bilag I. Oslo 1937, s109-130.

Publisert 25. nov. 2010 12:00 - Sist endret 29. feb. 2012 14:09