Evolusjon

All forskning og formidling ved Naturhistorisk museum, UiO, bygger på det vitenskapelige prinsipp at jordkloden og alt liv som finnes her er et resultat av naturlige biologiske og geologiske prosesser.

Som Norges største naturhistoriske museum har Naturhistorisk museum (NHM) et særlig samfunnsansvar for å formidle kunnskap om naturen basert på vitenskapelig dokumentasjon.

Evolusjonsteorien bygger på et solid vitenskapelig grunnlag og gir en motsigelsesfri beskrivelse og forståelse av utviklingen av alt liv på jorda.

Ved museet studerer vi evolusjonen ved å kartlegge slektskap mellom nålevende organismer basert på likheter og forskjeller i utseende og arvestoff, samt gjennom studier av fossiler. Mye av dette arbeidet skjer i samarbeid med kolleger over hele verden.

Dyr og planter arver egenskaper fra sine foreldre. Disse egenskapene er med på å bestemme hvordan hver enkelt organisme er i stand til å overleve og formere seg i sine omgivelser. Dette prinsippet har vært bestemmende for hvilke arter som har overlevd og hvilke som har dødd ut.

I dag kjenner vi bare til et lite antall av alle de arter som har eksistert gjennom tiden. Vi kjenner heller ikke alle detaljer i evolusjonsmekanismene. Dette rokker likevel ikke ved evolusjonsteoriens gyldighet.

Evolusjonen er en naturlig og stadig pågående prosess, og forutsetter ingen særskilt skaperkraft. Det ligger utenfor vitenskapens område å bevise at denne prosessen har noe mål og planlagt styring, og det må være opp til hver enkelt å passe evolusjonsteorien inn i egen verdenssanskuelse og religion.

Godkjent av NHMs styre og ledergruppe, des. 2011

Publisert 14. des. 2011 15:03