Deltakere i Sperm-pathogen interactions and the evolution of ejaculate antimicrobial defences in passerine birds

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Jan Terje Lifjeld Professor +47 22851726 +47 48154048 (mob) j.t.lifjeld@nhm.uio.no Biologi, DNA strekkoding, Evolusjon, Fugl, Kjønn og kjønnskonflikt, Spermier, Systematikk
Diana Carneiro
Melissah Rowe
Glenn-Peter Sætre Professor +47 22857291 +47 22273138 (mob) g.p.satre@ibv.uio.no Evolusjonsbiologi, Artsdannelse, Hybridisering, Fugl, Seksuell seleksjon, Kjønnskromosomer, Populasjonsgenetikk