Speciation Clock

How fast does the "speciation clock" tick in selfing versus outcrossing lineages?

Foto: Magnus Popp

Artene er de mest grunnleggende enhetene i naturen. I våre dager opplever vi at antallet arter dør ut i et foruroligende tempo. Formålet med dette prosjektet er å forstå artsdannelse og hvor hurtig det skjer. Dette skal foregå ved å sammenligne arters utvikling på ulike fjelltopper i Afrika. Fjelltoppene er helt isolert fra hverandre både geografisk og ved at de lavereliggende områdene har helt andre plante og dyresamfunn. Dermed fungerer toppen som naturlige laboratorier. 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Danielsen, Dag Inge & Birkeland, Siri (2021). Hvordan klarer plantene seg i ekstrem kulde i Arktis? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Marie-Orleach, Lucas; Brochmann, Christian & Glémin, Sylvain (2021). Mating System and Speciation – Accumulation of Genetic Incompatibilities in Allopatry.
 • Gizaw, Abel ; Gorospe, Juan Manuel; Kandziora, Martha; Chala, Desalegn ; Gustafsson, A Lovisa S & Zinaw, Abush [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Is lack of phylogenetic resolution the hallmark of alpine radiation? Insights from the afro-alpine giants in Dendrosenecio (Senecioneae, Asteraceae).
 • Grindeland, Helene Bråten (2021). Plantenes prevensjon mot seg selv. Biolog. ISSN 0801-0722. 39(1), s. 36–37.
 • Birkeland, Siri; Slotte, Tanja; Brochmann, Christian; Brysting, Anne Krag; Gustafsson, Lovisa & Nowak, Michael D (2021). What can the cold-induced transcriptomes of Arctic Brassicaceae tell us about the evolution of cold tolerance?
 • Chala, Desalegn (2020). Historical climate change impacts on the African 'Sky Island' ecosystems and the enigmatic plants comprised in them.
 • Martha, Kandziora; Gehrke, Berit; Popp, Magnus; Gizaw, Abel ; Brochmann, Christian & Pirie, Michael David (2020). Immigrants prevail: lessons from dating the Afroalpine flora.
 • Mairal, Mario; Namaganda, Mary; Gizaw, Abel ; Chala, Desalegn ; Brochmann, Christian & Catalan, Pilar (2020). Multiple mountain-hopping colonization of sky-islands on the two sides of Tropical Africa during the Pleistocene: the afroalpine Festuca grasses.
 • Brochmann, Christian (2020). How fast does the plant 'speciation clock' tick in the African Sky Islands?
 • Gustafsson, A Lovisa S (2020). The Speciation Clock project How fast does the 'speciation clock' tick in selfing versus outcrossing lineages? .
 • Marie-Orleach, Lucas; Brochmann, Christian & Glémin, Sylvain (2020). How fast does the "speciation clock" tick in selfing versus outcrossing lineages?
 • Marie-Orleach, Lucas (2020). Transitions between Sexual Systems: Understanding the Mechanisms of, and Pathways between, Dioecy, Hermaphroditism and Other Sexual Systems. The Quarterly review of biology. ISSN 0033-5770. 95(1), s. 86–86.
 • Gustafsson, A Lovisa S (2020). Forskere forteller: På ekspedisjon til afrikanske himmeløyer.
 • Brochmann, Christian (2019). Project SpeciationClock: How fast does the plant 'speciation clock' tick in the African Sky Islands?
 • Marie-Orleach, Lucas (2019). Sexual selection, indirect genetic effects and speciation.
 • Marie-Orleach, Lucas (2019). Sexual selection, indirect genetic effects and speciation.
 • Flood, Pádraic J; Goktay, Mehmet; Tergemina, Emmanuel; Gywenne-Evans, David; Gustafsson, A Lovisa S & Telia, Habte [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2019). The genetic basis of convergent adaptation to altitude in Arabidopsis thaliana .
 • Chala, Desalegn & Brochmann, Christian (2019). Tropical ‘alpine’ habitats: improper use of the term alpine?
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2019). Same destination, but different roads? Overarching, but limited fine-scale molecular convergence in Arctic crucifers.
 • Gustafsson, A Lovisa S & Gizaw, Abel (2019). Speciation Clock-prosjektet: Feltarbeid i de afrikanske himmeløyer.
 • Brysting, Anne Krag (2019). Speciation and reproductive barriers.
 • Nowak, Michael (2019). Searching for patterns of Arctic plant adaptation in the genome of Draba nivalis (Brassicaceae).
 • Mairal, Mario; Namaganda, Mary; Brochmann, Christian & Catalan, Pilar (2019). Colonization and diversification of wind-dispersed Festuca grasses in afro-alpine sky islands.
 • Huseby, Lise Grønnerød; Nowak, Michael; Gustafsson, A Lovisa S; Brochmann, Christian & Brysting, Anne Krag (2019). How fast does the Speciation Clock tick?
 • Brochmann, Christian (2018). Fjellplanter og klima: rask artsdannelse, raske vandringer - og hvordan står det egentlig til med overvintringsteorien?
 • Gizaw, Abel & Brochmann, Christian (2018). Colonization, diversification and connectivity in the extremely fragmented African ‘Sky Island’ flora. .
 • Brochmann, Christian (2018). Hvor fort tikker artsdannelsesklokka? . [Internett]. NHMs nettsider https://www.nhm.uio.no/om/aktuelle-saker/2018.
 • Brochmann, Christian (2018). Alle snakker om arter som dør ut - men hvor fort dannes nye? Arktis og afrikanske høyfjell kan gi et svar. .
 • Brochmann, Christian (2018). Alle snakker om arter som dør ut - men hvor fort dannes nye? Arktis og afrikanske høyfjell kan gi et svar. .
 • Brochmann, Christian (2018). Hvordan og hvor fort oppstår nye plantearter? [Internett]. https://titan.uio.no/node/2847.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. feb. 2018 15:07 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26