Speciation Clock

How fast does the "speciation clock" tick in selfing versus outcrossing lineages?

Foto: Magnus Popp

[Mer informasjon om prosjektet kommer snart]

Les mer om tildelingen her

Artene er de mest grunnleggende enhetene i naturen. I våre dager opplever vi at antallet arter dør ut i et foruroligende tempo. Formålet med dette prosjektet er å forstå artsdannelse og hvor hurtig det skjer. Dette skal foregå ved å sammenligne arters utvikling på ulike fjelltopper i Afrika. Fjelltoppene er helt isolert fra hverandre både geografisk og ved at de lavereliggende områdene har helt andre plante og dyresamfunn. Dermed fungerer toppen som naturlige laboratorier. 

Publikasjoner

  • Christian Brochmann (2018). Fjellplanter og klima: rask artsdannelse, raske vandringer - og hvordan står det egentlig til med overvintringsteorien?.
  • Christian Brochmann (2018). Alle snakker om arter som dør ut - men hvor fort dannes nye? Arktis og afrikanske høyfjell kan gi et svar..
  • Christian Brochmann (2018). Alle snakker om arter som dør ut - men hvor fort dannes nye? Arktis og afrikanske høyfjell kan gi et svar..
  • Abel Gizaw & Christian Brochmann (2018). Colonization, diversification and connectivity in the extremely fragmented African ‘Sky Island’ flora..
  •  (2018). Hvor fort tikker artsdannelsesklokka?.
  •  (2018). Hvordan og hvor fort oppstår nye plantearter?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. feb. 2018 15:07 - Sist endret 19. feb. 2019 15:34