Deltakere i Diversity mapping of Norwegian gyrodactylid flatworms – mining natural history collections

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Lutz Bachmann Professor +47 22851764 lutz.bachmann@nhm.uio.no Molekylær systematikk, Genom evolusjon, Fylogeni, Populasjonsgenetikk, Molekylær evolusjon
Philip David Harris
Eve Marie Louise Zeyl

Andre deltakere

  • Paula Marcotegui