Fugler - et problem for flytrafikken?

Nærbilde av flymotor

Dette er motoren til et F5-jagerfly etter en kollisjon med en rovfugl på 800 g.

  • Hvert år rapporterer norske piloter 150-200 tilfeller av kollisjoner mellom fly og fugl.
  • Under 10% av kollisjonene fører til skader på flyene, og som oftest er det snakk om små skader.
  • Kollisjon med fugl har forårsaket flystyrt i Norge ved fire anledninger: Luftforsvarets jagerfly i 1971, 1981, 1995 og 2001.
  • Ingen sivile fly har styrtet i Norge som følge av kollisjon med fugl.

Er det farlig å fly på grunn av fuglene i lufta?

Skjematisk framstillingFuglene holder seg stort sett lavere enn 5000 fot (ca. 1500 meter) over bakken, mens det meste av flytrafikken foregår over 20 000 fot (ca. 6000 meter). Risikoen for å kollidere med en fugl i løpet av en flytur er derfor liten. På flyplassene gjennomføres dessuten ulike tiltak for å redusere kollisjonsfaren (se nedenfor).

Flydeler som er utsatt for mulig kollisjon med fugl, som frontrute og motorer, er konstruert spesielt for å tåle store påkjenninger. Det skal derfor mye til for at en fugl trenger gjennom frontruta, eller får en motor til å stanse.

De aller fleste fly har flere enn én motor, og ved en eventuell motorstans som følge av at fugl har kommet inn i motoren, vil flyet fly videre med de(n) andre motoren(e).

Figuren viser med hvilken kraft en fugl treffer et fly ved flyets ulike hastigheter.Hvis en én-kilos måke kolliderer med et fly i 400 km/t, vil kraften være omkring 8 tonn.

Hva gjøres for å hindre kollisjoner ved flyplassene?

Hyleren

"Hyleren".

Tiltrekkende faktorer for fugler, som busker, kratt og vanndammer, fjernes fra flyplasser. Korndyrking tillates ikke på flyplasser. Søppelfyllinger skal ikke ligge nærmere en flyplass enn 7 km. "Long-grass-policy", dvs. gress som er 15-20 cm langt og lengre, anbefales brukt på flyplasser, fordi denne gresslengden holder flest fugler unna.

Fugler skremmes kontinuerlig bort fra flyplasser ved hjelp av ulike skremmemetoder som skremmeskudd/signalskudd, haglgevær, varselskrikanlegg, med fuglenes egne varselskrik, fugleskremsel av type "Hyleren" og lydkanoner.

Publisert 16. feb. 2009 17:05 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26