Deltakere i Systematiske beskrivelser av conodonter fra karbon, perm og trias, Svalbard