Ann-Helen Rønning

Image of Ann-Helen Rønning
Norwegian version of this page
Phone +47 22851677
Room 016, Zoological Museum
Username
Visiting address Sars gate 1 Tøyen 0562 OSLO
Postal address Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Publications

  • Frafjord, Karl; Bakken, Torkild; Kubicek, Lukas; Rønning, Ann-Helen & Syvertsen, Per Ole (2017). Records of ocean sunfish Mola mola along the Norwegian coast spanning two centuries, 1801-2015. Journal of Fish Biology.  ISSN 0022-1112.  91(5), s 1365- 1377 . doi: 10.1111/jfb.13456
  • Oug, Eivind; Christiansen, Marit Ellen; Dobbe, Kristine; Rønning, Ann-Helen; Bakken, Torkild & Kongsrud, Jon Anders (2015). Mapping of marine benthic invertebrates in the Oslofjord and the Skagerrak: sampling data of museum collections from 1950–1955 and from recent investigations. Fauna Norvegica.  ISSN 1502-4873.  35, s 35- 45 . doi: 10.5324/fn.v35i0.1944 Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

  • Christiansen, Marit Ellen; Rønning, Ann-Helen; Oug, Eivind; Bakken, Torkild & Torgersen, Eivind (2017, 11. februar). Så grundig undersøkte de Oslofjorden på 1950-tallet. [Internett].  forskning.no. Show summary
  • Rønning, Ann-Helen & Brabrand, Åge (2017, 08. november). Blant fisk og slanger i kjelleren på Zoologisk museum. [Radio].  NRK P2 - ekko.
  • Vogt, Yngve; Mehlum, Fridtjof; Williams, Dawn; Rønning, Ann-Helen & Bøckman, Petter (2017, 23. oktober). Redder UiOs slanger og øgler med sprit, harpiks og bivoks. [Fagblad].  Apollon.

View all works in Cristin

Published May 31, 2011 10:11 AM - Last modified Oct. 25, 2013 10:49 AM