Kristina Bjureke

Image of Kristina Bjureke
Norwegian version of this page
Phone +47-22851815
Mobile phone +47-95200804 +47 952 00 804
Room 226, Botanical Museum
Username
Visiting address Sars gate 1 Tøyen 0562 OSLO
Postal address Postboks 1172 Blindern 0318 OSLO

Background

Cand.scient in limnology (1979)
Teacher's certificate examination (1981)
Cand.scient in botany (1997).
6 years experience as teacher in biology and chemistry and 10 years experience as nature guide.

Responsibilities

Exhibitions and public services in botany; guided tours and education in the Botanical Garden.

Special fields

Plants in the Inner Oslo fjord. Plants in semi-natural landscape and registration work. Conservation of threatened plant species.

Tags: Continuing and further education, EU, Teaching, Project management, Museum pedagogy, Exhibitions

Publications

 • Bjureke, Kristina; Bård, Bredesen; Gajda, Honorata & Røsok, Øystein (2016). To forsterkninger av hvitmure Drymocallis rupestris i Oslo og Akershus. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  74(1), s 27- 34

View all works in Cristin

 • Palme, Anna; Fitzgerald, Heli; Weibull, Jens; Bjureke, Kristina; Eisto, Kaija; Endresen, Dag Terje Filip; Hagenblad, Jenny; Hyvärinen, Marko; Kiviharju, Elina; Lund, Birgitte; Rasmussen, Morten & Þorbjörnsson, Hjörtur (2019). Nordic Crop Wild Relative conservation: A report from two collaborative projects 2015–2019. TemaNord. 533. Show summary
 • Bjureke, Kristina (2018, 05. september). Fem videofilmer om lin. Hvordan man sår, rykker, tørker, røyter, tørker igjen, bråker, hekler, spinner og ferdig linprodukt. Filmet og redigert av Oslo Met.. [Internett].  https://www.nhm.uio.no/besok-oss/botanisk-hage/avdelinger/ur.
 • Bjureke, Kristina (2018, 19. november). Krydder i juletider. [Radio].  NRK P1+ Radio Holm.
 • Bjureke, Kristina (2018). Noahs ark for ville planter. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  s 36- 39
 • Bjureke, Kristina & Jacobsen, Hilde (2018). Co-creating the BigPicnic exhibition.
 • Bjureke, Kristina & Sandborg, Mette Line (2018). Reddet finneplassen. Hytteliv.  ISSN 0332-6772.  5, s 106- 113
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen; Bjureke, Kristina & Vogt, Yngve (2018, 01. april). Noahs ark for ville planter. 220 ville norske plantearter står i fare for å bli utryddet. Brorparten blir nå reddet i den nasjonale frøbanken. [Fagblad].  Forskningsmagasinet Apollon s. 36-39, 2/2018. Show summary
 • Elven, Hallvard & Bjureke, Kristina (2018). Pollinatorvennlig skjøtsel av slåttemark og naturbeitemark. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 1.
 • Grønbech, Marit Elisabeth & Bjureke, Kristina (2018). Duetreet blomstrer.
 • Grønbech, Marit Elisabeth & Bjureke, Kristina (2018). Julens blomster og krydder.
 • Grønbech, Marit Elisabeth & Bjureke, Kristina (2018). Magnolia og andre vårblomster.
 • Baanerud, Erik & Bjureke, Kristina (2017, 03. oktober). Kjøttetende planter - også i Norge.. [Radio].  NRK Ni-timen.
 • Bjureke, Kristina (2017). Botanisk hage i Oslo. Informasjon og formidling om fremmede organismer.
 • Bjureke, Kristina (2017). Can weeds ignite a discussion on sustainable food?.
 • Bjureke, Kristina (2017, 24. april). Dagens gjest. Om vårblomster.. [Radio].  Radiokontakten.
 • Bjureke, Kristina (2017, 13. januar). Det virkelige blomsterspråket. [Radio].  Norgesglasset.
 • Bjureke, Kristina (2017). Ex situ conservation, today and tomorrow..
 • Bjureke, Kristina (2017). Fra planter til fiber og tråd.
 • Bjureke, Kristina (2017). Frø og frukt - utstilling og formidling..
 • Bjureke, Kristina (2017). Frø, frø, frø, frø - om reintroduksjon, forsterkning og frøbanker..
 • Bjureke, Kristina (2017). Hur vi jobbar med invasiva arter i Norge..
 • Bjureke, Kristina (2017). Lær om botanikken på Hovedøya. Villblomstens dag..
 • Bjureke, Kristina (2017, 19. juni). Om fremmede plantearter.. [Radio].  NRK P1.
 • Bjureke, Kristina (2017, 20. mars). Om frø. [TV].  God morgen TV.
 • Bjureke, Kristina (2017). Svartelister, rødlister og annet listverk..
 • Bjureke, Kristina (2017). Vår i vinduskarmen, omvisning bak kulissene i forsøksavdelingen.
 • Bjureke, Kristina; Eggum, Hildegunn & Gjendem, Hanne (2017). Demonstrasjon av lin - rykking, tørking, bråking, hekling, spinning, vasking og farging..
 • Bjureke, Kristina; Jacobsen, Gro Hilde & Grønbech, Marit Elisabeth (2017). Matbeat, Den internasjonale matdagen. Boder med tema bærekrafig mat, smaksprøver, aktiviteter, quiz..
 • Bjureke, Kristina; Jacobsen, Gro Hilde; Grønbech, Marit Elisabeth; Aarvoll, Liv; Kool, Anneleen & Lofthus, Øystein (2017). Urtehagens dag. Ølbrygging, demonstrasjoner, omvisninger, quiz m.m..
 • Bjureke, Kristina; Mjaaland, Tor Salve & Aarvoll, Liv (2017). Åpent hus på frøkontoret! Vi viser rensing, oppbevaring og spiretesting av frø.
 • Bjureke, Kristina; Mjaaland, Tor Salve & Jacobsen, Hilde (2017). Lag en blomstereng. Minikurs..
 • Bjureke, Kristina & Rosengren, Mats (2017). Slåttekveld i Botanisk hage. Botanikk og ljå-kjennedom.
 • Bånerud, Erik & Bjureke, Kristina (2017, 23. mai). Om ugress og Korsmo's ugressplakater.. [Radio].  Ni-timen.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen; Bjureke, Kristina & Pedersen, Oddvar (2017). Forsterkninger og re-introduksjoner av strandtorn Eryngium maritimum i Norge. Reinforcements and re-introductions of Eryngium maritimum in Norway. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  76(2) Show summary
 • Fjellvang, Rune & Bjureke, Kristina (2017, 20. juni). Åpner opp unik skogfinneplass - se lista over de 170 planteartene som finnes her.  Indre Akershus Blad - Nyheter.
 • Gjesdal, Trine-Lise & Bjureke, Kristina (2017, 30. juni). Viltvoksende mat (ugress). [Tidsskrift].  Vi over 60.
 • Grønbech, Marit Elisabeth & Bjureke, Kristina (2017). Duetreet blomstrer.
 • Grønbech, Marit Elisabeth & Bjureke, Kristina (2017). Julens blomster og krydder..
 • Grønbech, Marit Elisabeth & Bjureke, Kristina (2017). Magnolia og andre tidlige vårblomster.
 • Grønbech, Marit Elisabeth; Bjureke, Kristina; Bøckman, Petter; Hansen, Bitten Bolvig; Wollan, Anders Kvalvåg; Rui, Siri; Kistenich, Sonja & Birkeland, Siri (2017). Fugleaktiviteter for barn og voksne i vinterferien.
 • Grønbech, Marit Elisabeth; Bjureke, Kristina; Finnanger, Anne; Skjelesæther, Hanne Lene & Jensen, Ingunn Cecilie (2017). Ugress - venn eller fiende?.
 • Grønbech, Marit Elisabeth; Bjureke, Kristina & Jacobsen, Gro Hilde (2017). Spiselige ugressplanter. Demonstrasjoner og omvisninger..
 • Høilund, Anders & Bjureke, Kristina (2017, 10. august). Gled deg. Nå setter bymiljøetaten og Naturhistorisk museum i stand flere av byens gamle blomsterenger.. [Internett].  Vårt Oslo.
 • Strømnes, Einar; Bjureke, Kristina; Birkeland, Anne & Mjaaland, Tor Salve (2017). Fjelltur i lavlandet.
 • Torgersen, Eivind & Bjureke, Kristina (2017, 09. oktober). Mangfold på "sikker plass"..  Rix Viten.
 • Watts, Jonathan & Bjureke, Kristina (2017, 27. august). Bee inspired: why Oslo has put ecological riches at the heart of the city. Norway wants urban gardeners to cultivate wildflowers and keep hives to reverse a decline in biodiversity..  The Guardian.
 • Bjureke, Kristina (2016). Blomster og bier, vind og vann. Minikurs i pollinering.
 • Bjureke, Kristina (2016, 20. juli). Bybarn har ikke hørt om blåklokker. [Internett].  https://www.nrk.no/ostlandssendingen/_-bybarn-har-ikke-hort-.
 • Bjureke, Kristina (2016). Ex situ Conservation at the Natural History Museum in Oslo..
 • Bjureke, Kristina (2016). Fiberplanter, linberedning og fargeplanter. Demonstrasjoner og foredrag..
 • Bjureke, Kristina (2016, 20. juli). Flytter kulturlandskapet inn i byen. [Radio].  Østlandssendingen.
 • Bjureke, Kristina (2016, 19. desember). Jakten på mistelteinen.. [Radio].  Østlandssendingen.
 • Bjureke, Kristina (2016). Julens blomster, frukter og krydder.
 • Bjureke, Kristina (2016, 26. juli). Nordiske urter: bakketimian. [Radio].  Østlandssendingen.
 • Bjureke, Kristina (2016, 12. juli). Nordiske urter: bergmynte. [Radio].  Østlandssendingen.
 • Bjureke, Kristina (2016, 12. august). Nordiske urter: engsyre. [Radio].  Østlandssendingen.
 • Bjureke, Kristina (2016, 02. august). Nordiske urter: kvann. [Radio].  Østlandssendingen.
 • Bjureke, Kristina (2016, 28. juni). Nordiske urter: skvallerkål. [Radio].  Østlandssendingen.
 • Bjureke, Kristina (2016, 11. juli). Nordiske urter: stornesle. [Radio].  Østlandssendingen.
 • Bjureke, Kristina (2016, 04. august). Om belgplanter i Det internasjonale belgplanteåret. [Radio].  Østlandssendingen.
 • Bjureke, Kristina (2016, 14. juni). Om lin og lindyrkning. [Radio].  Abels tårn.
 • Bjureke, Kristina (2016). Om livets tråder. Åpning av fiberutstilling..
 • Bjureke, Kristina (2016). Om plantemangfold og skjøtsel på de fire slåttemarker som er utvalgt kulturlandskap i Nordmarka, Oslo.
 • Bjureke, Kristina (2016, 25. februar). Våren er på vei! Første blomstring i Botanisk hage.. [Radio].  Østlandssendingen.
 • Bjureke, Kristina; Bredesen, Bård; Melwær, Agnes Lyche; Bengtson, Roald & Mortensen, Sigrid-Ann (2016). Blomstermeny - for bier, sommerfugler og andre pollinatorer.
 • Bjureke, Kristina & Gajda, Honorata (2016). Villblomstens dag. Ekskursjon til Gressholmen og Rambergøya..
 • Bjureke, Kristina; Gajda, Honorata; Melwær, Agnes Lyche; mortensen, sigrid-ann & Bengtson, Roald (2016). blomstermeny.no.
 • Bjureke, Kristina; Grønbech, Marit Elisabeth & Jacobsen, Hilde (2016). Matbeat. Den internasjonale matdagen. Boder, smaksprøver, matdemonstrasjoner, informasjon om belgplanter, natursti om belgplanter. Med Spire..
 • Bjureke, Kristina; Grønbech, Marit Elisabeth & Wolfstirn, Michel (2016). Spør naturen - workshop om biomimicry.
 • Bjureke, Kristina & Mjaaland, Tor Salve (2016). Blomstring i Fjellhagen.
 • Bjureke, Kristina & Nakrem, Hans Arne (2016). Planteliv og geologi på Hovedøya.
 • Bjureke, Kristina & Often, Anders (2016). Blomstervandring til Ola Narr.
 • Bjureke, Kristina & Skinnarland, Nils Ifver (2016). Vår i vinduskarmen.
 • Bjureke, Kristina; Strømnes, Einar; Birkeland, Anne & Mjaaland, Tor Salve (2016). Fjellet som flyttet til Tøyen. Demonstrasjoner av botanikk, zoologi og geologi på Skandinavisk rygg..
 • Bjureke, Kristina & Utengen, Marianne (2016). Eng - den beste humlematen. Norsk hagetidend : populært tidsskrift for hagedyrkere.  ISSN 0029-1986.  8, s 32- 35
 • Bjureke, Kristina & Wesenberg, Jan (2016). Slåttekveld med informasjon om biomangfold på slåttemark og hvordan og hvorfor man slår..
 • Bjureke, Kristina; Wolfstirn, Michel & Havermans, Nina (2016). Innovating With Nature. Biomimicry..
 • Elven, Hallvard; Bjureke, Kristina; Hansen, Lars Ove & Aarvik, Leif (2016). Kartlegging av insekter og karplanter på Lågøya i Frogn kommune i 2016. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 57.
 • Fladby Thinn, Inger & Bjureke, Kristina (2016). Kurs i plantefarging og demonstrasjon av fargeplanter i Urtehagen.
 • Grønbech, Marit Elisabeth & Bjureke, Kristina (2016). Duetreet blomstrer.
 • Grønbech, Marit Elisabeth & Bjureke, Kristina (2016). Krydder, frukter og blomster til jul.
 • Grønbech, Marit Elisabeth & Bjureke, Kristina (2016). Magnolia - eksotisk og praktfull blomst.
 • Grønbech, Marit Elisabeth & Bjureke, Kristina (2016). Vårblomstring i Botanisk hage.
 • Grønbech, Marit Elisabeth; Bjureke, Kristina; Mjaaland, Tor Salve; Aarvoll, Liv & Asdal, Åsmund (2016). Den store frødagen.
 • Grønbech, Marit Elisabeth; Bjureke, Kristina; Wolfstirn, Michel; Havermans, Nina & Sjøwall, Ellen Christina (2016). Spør naturen - en utstilling om biomimicry.
 • Bermudez, Christian & Bjureke, Kristina (2015). Ballast planter. Lydspill går daglig fra februar 2015-2016 om ballastplanter. Informasjon og blogg: http://evergreen-oslo.tumblr.com/.
 • Birkeland, Anne & Bjureke, Kristina (2015). Fjell og flora i Botanisk hage.
 • Birkeland, Anne & Bjureke, Kristina (2015). fjellet som flyttet til Tøyen.
 • Bjureke, Kristina (2015, 03. august). Bringebær-tur. [Radio].  NRK P2 EKKO.
 • Bjureke, Kristina (2015). Demonstrasjon av fiberplanter.
 • Bjureke, Kristina (2015). Dyrenavn i naturen. Nysgjerrigper.  ISSN 0808-2073.  (2), s 19- 21
 • Bjureke, Kristina (2015). Evaluation of reintroductions and reinforcement of threatened wild Norwegian plant species.
 • Bjureke, Kristina (2015). Fiber, fiber, fiber. Om vår nye utstilling om fiberplanter på NHM.. Palmebladet.  ISSN 1503-4593.  (1), s 8- 9
 • Bjureke, Kristina (2015). Fiber, tråd, tau og tekstil.
 • Bjureke, Kristina (2015). Flere nye, truede arter inn i frøbanken i Botanisk hage. Palmebladet.  ISSN 1503-4593.  (1), s 17
 • Bjureke, Kristina (2015). Fra blomster og bier til frø og frukt. Minikurs i pollinering..
 • Bjureke, Kristina (2015). Hageplanter på rømmen.
 • Bjureke, Kristina (2015). Hvor tok alle blomsterenger veien? Slåttekveld i Botanisk hage..
 • Bjureke, Kristina (2015, 29. desember). Krydderstimulans. [Radio].  NRK P2 EKKO.

View all works in Cristin

Published May 31, 2011 10:26 AM - Last modified Sep. 23, 2015 4:19 PM