Dinofarg − fargelegg en dinosaur!

Dinofarg er en serie ark i PDF-format med bilder av dyr fra Mesozoikum (dinosaurtiden), mest dinosaurer. Tegningene er enkle strektegninger med tykk ytterstrek som egner seg godt for fargelegging for barnehage og de yngste småskoletrinnene.

Hvert dyr er navngitt og har en kort tekst om leveforhold (for eksempel hva de spiste), og om hvor og når det levde. Dinofargarkene kan derfor brukes som faktaark for de litt høyere klassetrinnene.

Tegningene er anatomisk nøyaktige. I tillegg til dinosaurer, er andre dyregrupper som som levde samtidig med dem vist. Alle arkene har en bakgrunn som viser samtidig flora. Dinofargserien gir et godt bilde av Mesozoikums varierte krypdyrfauna, og kan brukes som supplement til undervisning om livets utvikling for høyere klassetrinn.

Tegningene reflekterer oppdatert viten om dinosaurene og deres samtidige. Der det har vært mulig, har museets egne funnmaterialer vært brukt som grunnlag for rekonstrusjonen, slik at elevene kan finne igjen en del av dyrene fra Dinofarg i utstillingen.

 

Ankylosaurus Archaeopteryx
Ankylosaurus Archaeopteryx
Brachiosaurus Caudipteryx
Brachiosaurus Caudipteryx
Deinosuchus Dilophosaurus
Deinosuchus Dilophosaurus
Dimetrodon Diplodocus
Dimetrodon Diplodocus
Dromaeosaurus Edmontosaurus
Dromaeosaurus Edmontosaurus
Gallimimus Giganotosaurus
Gallimimus Giganotosaurus
Hypsilophodon Iguanodon
Hypsilophodon Iguanodon
Opistocoekocauida Oviraptor
Opistocoekocauida Oviraptor
Pachycephalosaurus Parasaurolophus
Pachycephalosaurus Parasaurolophus
Protoceratops Pterodactylus
Protoceratops Pterodactylus
Stegosaurus Triceratops
Stegosaurus Triceratops
Tyrannosaurus Velociraptor
Tyrannosaurus Velociraptor

 

Emneord: Geologi, Paleontologi, Barneskole, Uten museumslaerer
Publisert 26. jan. 2009 10:47 - Sist endret 11. apr. 2022 00:44