Nettsider med emneord «Ungdomsskole»

Elever og lærer foran blomst
Publisert 15. des. 2021 18:15

Blomsters bygning, systematikk og enkle kjennetegn på plantefamilier.

En humle og en gul blomst
Publisert 15. des. 2021 15:45

Om pollinering og samspillet mellom planter og insekter. 

Publisert 26. nov. 2021 10:47
Planter tropisk veksthus
Publisert 2. nov. 2021 14:03

Varmt, klamt og dryppende vått.

Planter i ørken
Publisert 2. nov. 2021 12:55

Opplev middelhavs-, ørken- og regnskogsklima, og lær om planters tilpasning til ulike miljø.

Planter i veksthus
Publisert 2. nov. 2021 09:50

Følg plantenes utvikling gjennom 450 millioner år - fra alger til blomsterplanter.

Publisert 3. aug. 2020 11:10
Bildet kan inneholde: fugl, nebb, organisme, fjær, sangfugl.
Publisert 7. jan. 2015 14:00

Ungdomsskolen: Økologi handler om samspillet i naturen, både mellom de levende delene samt mellom de levende delene og de ikke-levende delene. I dette opplegget ser vi på noen av de viktige prinsippene i økologien belyst gjennom en rekke eksempler fra norsk natur.

dronebilde av blåhval som svømmer i sjø
Publisert 7. jan. 2015 13:26

Ungdomsskolen: På ganske kort tid, bare i løpet av de siste tiårene, har det skjedd en merkbar forverring i situasjonen for en rekke dyr, både i Norge og i verden for øvrig. Et tiltagende antall arter går tilbake og blir truet. Men hva betyr det egentlig at en art er truet? Hvilke dyrearter er truet, og hvorfor er de det? Dette er noen av de viktigste spørsmålene vi tar opp i dette undervisningsopplegget.

Bildet kan inneholde: øye, kjeve, bein, hodeskalle, kunst.
Publisert 7. jan. 2015 10:55

8. trinn: Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Dette er spørsmål som har fascinert oss mennesker i uminnelige tider. I dette undervisningsopplegget setter vi fokus på historien om oss selv, fra vi kom ned fra trærne og til i dag.

utstoppede dyr i utstilling
Publisert 7. jan. 2015 10:18

Ungdomsskolen: I dette opplegget ser vi nærmere på sentrale spørsmål i økologien knyttet til biodiversitet. Eksempler på tema som blir som blir berørt er hvordan bestemmer vi biodiversitet, hvorfor finnes det så mange arter i tropene og et avtagende antall når man beveger seg mot høyere breddegrader. På tilsvarende måte – hvorfor avtar det biologiske mangfoldet med økende høyde over havet?

Publisert 6. juni 2014 16:14

Ungdomsskolen: Hvem er hvem blant virveldyrene, hva fossilene forteller.

lundefugl som strekker på vingene
Publisert 3. juni 2014 15:09

Ungdomsskolen: Det er en nær sammenheng mellom dyrs bygning og adferd på den ene side og miljøet de lever i på den andre. Tilpasningen til miljøet, både de levende og ikke-levende delene, er en løpende prosess fordi verden er i ustanselig endring. Her ser vi nærmere på hvordan er dyr tilpasset det livet de lever, økofysiologi og evolusjon.