Personer med emneord «Innovasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Allan Dahl Førsteamanuensis +47 22841615 allanda@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Energipolitikk, Infrastrukturer, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Klimautfordringer, Kunnskapsøkonomi
Augedal, Knut Seniorrådgiver +47 22840173 +47 47285001 (mob) knut.augedal@link.uio.no Ledelse, Strategi, Prosjektkoordinering, Konsultasjon, Organisasjonsutvikling, Ressursplanlegging, Rådgivning, Innovasjon, Management, strategic development, Project management, Counselling
Bergland, Ivar Senior innovasjonsrådgiver – Veksthuset for livsvitenskap +47 909 55 108 (mob) ivar.bergland@lifesciencegrowthhouse.uio.no Innovasjon, Ideutvikling, Kommersialisering, Coaching, Startups, Styreverv, Innovasjonsprosesser
Bugge, Markus Førsteamanuensis +47 22841640 +47-97665242 markus.bugge@tik.uio.no Innovasjon, innovasjonssystemer, innovasjonspolitikk, omstilling, utfordringsdrevet innovasjon, økonomisk geografi, innovasjon i offentlig sektor, digitalisering, bioøkonomi, indikatorer
Bérard-Andersen, Nicolay Senior innovasjonsrådgiver – Veksthuset for livsvitenskap +47 970 65 312 (mob) Innovasjon
Carlsen Walle, Rebekka Marie Rådgiver r.m.c.walle@uv.uio.no IDEA, prosjektkoordinator, Innovasjon, digitalisering, Høyere utdanning, studentinvolvering, studentmedvirkning, Digitale læringsomgivelser, Læringsarenaer
Christophersen, Nils Damm nilsch@ifi.uio.no anvendt matematikk, statistikk, innovasjon, entreprenørskap
Dahl, Clarissa Lage c.l.dahl@jus.uio.no Rettsteknologi, innovasjon, jus og teknologi.
Dick, Gunnar Seniorrådgiver +47 22858671 +47 40454144 (mob) gunnar.dick@admin.uio.no Livsvitenskap, Forskning, Innovasjon, Bioteknologi
Fagerberg, Jan Professor emeritus +47 22841610 j.e.fagerberg@tik.uio.no Innovasjon
Grønning, Terje Professor +47 22855336 terje.gronning@iped.uio.no Arbeidslivslæring, Entreprenørskap, Innovasjon, Organisasjonsteori, Organisasjonsutvikling
Gulbrandsen, Magnus Professor +47 22841621 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Forskningspolitikk, Innovasjon, Vitenskaps- og teknologihistorie, Universitet-industrirelasjoner og kommersialisering
Kase, Eili Tranheim Førsteamanuensis +47 22856545 e.t.kase@farmasi.uio.no Type 2 diabetes, Fedme, LXR, nye angrepspunkter for legemiddel, Innovasjon
Kvalø, Øystein Kolstad Studentmedarbeider +47 22 85 00 12 oysteikk@uio.no Rettsteknologi, innovasjon, jus og teknologi
Leunbach, Daniel Universitetslektor +47 22840927 +47 98 83 70 24 daniel.leunbach@sfe.uio.no Entreprenørskap, Innovasjon, Strategi
Lüders, Marika Professor +47 22850415 +47 99525206 marika.luders@media.uio.no Medier og kommunikasjon, Brukeropplevelser, HCI, Sosiale medier, Medieinnovasjon, Innovasjon, Teknologiutvikling
Mjøs (hun/henne), Katja D. Senior innovasjonsrådgiver – Veksthuset for livsvitenskap + 47 94 98 00 97 (mob) k.d.mjos@lifesciencegrowthhouse.uio.no Innovasjon, Livsvitenskap, Teknologi, Coaching, Mangfold
Moe, Anette Lillebill Rådgiver +47 22855236 a.l.moe@uv.uio.no Innovasjon, digitalisering, Ekstern finansiering, Studentinnovasjon, Innovasjonsrådet
Nebb, Hilde Irene Innovasjonsdirektør, professor – Veksthuset for livsvitenskap +47-41552925 (mob) h.i.nebb@lifesciencegrowthhouse.uio.no Innovasjon
Rongved, Pål Professor +47 22855024 +47 95700897 (mob) 95700897 pal.rongved@farmasi.uio.no Organisk kjemi, antibiotikaresistens, Life Science, Innovasjon, Patent, Kontrastmidler, Proteaser, Sink, Aquaporiner, LXR
Rydland, Veslemøy Professor +47 22844776 veslemoy.rydland@iped.uio.no Pedagogikk, Minoritetsspråklige barn og unge, Språk og kommunikasjon, Leseforståelse og tekstbasert læring, Tospråklig utvikling, Rådgivning, Innovasjon, Sosioemosjonell utvikling
Simensen, Erlend Osland Forsker e.o.simensen@tik.uio.no Innovasjon
Skogen, Kari-Elisabeth Vambeseth Ph.d.-kandidat k.e.v.skogen@tik.uio.no Innovasjon
Sogner, Ingrid Avdelingsdirektør +47 22854465 +47 90663386 (mob) ingrid.sogner@admin.uio.no Ledelse, Forskerutdanning, Forskningsetikk, Forskningsinfrastruktur, Ekstern finansiering, Åpen forskning, Innovasjon, Juridisk rådgivning, Kontrakter
Strøm-Andersen, Nhat Postdoktor +47 22845786 nhat.strom-andersen@tik.uio.no Innovasjon
Stølen, Svein Rektor +47-22856303 rektor@uio.no Livsvitenskap, materialer og energi, realfag, Innovasjon
Svennevik, Elisabeth M.C. Prosjektleder +47 22841630 e.m.svennevik@energi.uio.no Innovasjon, Mobilitet
Sverdrup, Håkon Mellbye Seniorrådgiver 92015579 h.m.sverdrup@admin.uio.no Strategisk kommunikasjon, CircleU, Oslo Science City, Innovasjon
Thune, Taran Mari Professor +47 22841634 t.m.thune@tik.uio.no Innovasjon, Forskningspolitikk, Impact, Kunnskapsoverføring, Innovasjonssystemer
Torheim, Norunn K. Kommunikasjonsrådgiver – Veksthuset for livsvitenskap +47 971 58 537 (mob) n.k.torheim@lifesciencegrowthhouse.uio.no Kommunikasjon, Innovasjon
Wicken, Olav Professor emeritus olav.wicken@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Teknologi- og industrihistorie, Kunnskapsøkonomi, Klimautfordringer