Personer med emneord «Digitalisering»

Navn Telefon E-post Emneord
Bugge, Markus Michaelsen Førsteamanuensis +47-97665242 m.m.bugge@tik.uio.no Innovasjon, innovasjonssystemer, innovasjonspolitikk, omstilling, utfordringsdrevet innovasjon, økonomisk geografi, innovasjon i offentlig sektor, digitalisering, bioøkonomi, indikatorer
Cameron, David Centre Coordinator +47 22 85 04 46 +47 480 84 637 (mob) davidbc@ifi.uio.no SIRIUS SFI, semantiske teknologier, digitalisering, olje og gass, Automatisering, industri
Gløtberget, Mari Ringnes Avdelingsingeniør m.r.glotberget@ikos.uio.no Norsk Folkeminnesamling (NFS), Arkiv, Kulturhistorie, Folklore og folkeminne, Digitalisering, Digital kulturarv
Kjekshus, Christian Seniorrådgiver +47 93210464 christian.kjekshus@link.uio.no Læringsteknologi, læringsmiljø, læringsdesign, IKT og læring, Digitalisering, Kommunikasjon, Prosjektledelse
Kyllesø, Lennart Doktorgradsstudent lennart.kylleso@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmakokinetikk, Farmakogenetikk, Klinisk farmasi, Legemiddelmetabolisme, Persontilpasset legemiddelbehandling, Digitalisering
Ludvigsen, Sten Professor 74652 95774652 (mob) +4795774652 stenl@iped.uio.no læring, digitalisering, kvalitative og kvantitative metoder, interaksjonsanalyse, læring av fag i skolen, læring av generisk kunnskap og ferdigheter, digitale plattformer i utdanning, læringsanalyse, vitenskapsteori
Oswald, Emily Seniorrådgiver +47 22840732 emilyco@iped.uio.no IDEA, innovasjon, digitalisering, prosjektkoordinator
Sadorge, Christopher Stipendiat +47 22858053 +47 48024013 (mob) christopher.sadorge@iped.uio.no Pedagogikk, Arbeidslivslæring, Digitalisering
Singh, Seema Seniorrådgiver seema.singh@admin.uio.no Digitalisering, Eiendomsavdelingen
Skorpen, Gro Stueland Stipendiat +45 42923303 g.s.skorpen@tik.uio.no Etnografi, digitalisering, Antropologi, Teknologi- og vitenskapsstudier
Steen-Utheim, Anna Therese Førsteamanuensis a.t.steen-utheim@iped.uio.no Pedagogikk, Undervisning, Digitalisering, Høyere utdanning, Universitetspedagogikk
Stray, Viktoria Associate Professor +47-22840107 +47-93610848 (mob) stray@ifi.uio.no informatikk, software engineering, systemutvikling, empirisk metodeforskning, agile metoder, smidige praksiser, teamarbeid, autonome team, lean, scrum, kanban, testing, kvalitetssikring av programvaresystemer, programmering og nettverk, digitalisering, smidig, agile, FinTech, BizDev