Finn Ervik

Researcher - Botanical Garden
Image of Finn Ervik
Norwegian version of this page
Phone +47 22851826
Mobile phone +47 95988531
Room Tøyen Manor
Username
Visiting address Sars gate 1 Tøyen 0562 OSLO
Postal address Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Background

PhD in botany at Aarhus University, 1995.

Special fields

Pollination biology. Field work experience from Ecuador, Colombia, Senegal, Burkina Faso, Guinea, Denmark, and Norway.

Publications

Publications (some in Norwegian only)

 • Bjorå, Charlotte Sletten; Bjureke, Kristina; Borgen, Liv; Danielsen, Dag Inge; Ervik, Finn; Finnanger, Anne; Fostad, Oddmund & Stedje, Brita (2011). Botanisk hage. En oase i Oslo. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-79-70025-8.  127 s.
 • Ervik, Finn (2009). Guide, Rogaland Arboret. Rogaland Arboret.  88 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Sørbø, Kari & Ervik, Finn (2015, 15. oktober). Frokostradio. Regnskog. [Radio].  NRK, P1+.
 • Ervik, Finn (2014). Amazonas regnskog.
 • Ervik, Finn (2014). Langsomme kjemper i startgropa. Palmebladet.  ISSN 1503-4593.  (2), s 13- 13
 • Ervik, Finn (2013). En mygg i måneden er nok.... Palmebladet.  ISSN 1503-4593.  (1), s 12- 12
 • Ervik, Finn (2013). Lilla lys skal spare strøm i veksthus. Palmebladet.  ISSN 1503-4593.  (1), s 6- 6
 • Ervik, Finn (2013, 12. september). Matagentene. Innslag om vanilje. [TV].  TV2.
 • Ervik, Finn (2013). Sommerfugler inntar Victoriahuset. Palmebladet.  ISSN 1503-4593.  (1), s 8- 8
 • Ervik, Finn (2012, 28. juni). Håpet vokser for veksthuset på Tøyen.  Dagsavisen.
 • Ervik, Finn (2011, 08. juni). Botaniker - yrkesintervju. [Internett].
 • Ervik, Finn (2011). Kretatur gir grobunn for fremtidige utstillinger. Palmebladet.  ISSN 1503-4593.  (2), s 4- 5
 • Ervik, Finn (2011, 30. april). Mange faglige avveininger.  Palmebladet.
 • Ervik, Finn (2011). Nytt utstillingsveksthus i Oslo.
 • Ervik, Finn (2011). Veksthusplaner i botanisk hage.
 • Ervik, Finn & Poulsen, Axel Dalberg (2011). Botanisk hage i Oslo - en oase i byen.
 • Ervik, Finn (2009). På skattejak i arboretet og botanisk hage. Show summary

View all works in Cristin

Published May 31, 2011 8:54 AM - Last modified Oct. 25, 2013 9:24 AM