Events - Page 3

Time and place: Oct. 6, 2014 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Sperm evolution in leaf warblers (Phylloscopidae)

Time and place: Sep. 28, 2014 1:00 PM5:00 PM, Litteraturhuset

Hvilken rolle spiller kjønn for forståelsen av vår egen art, mennesket? Hvordan former partnervalg vår egen evolusjonshistorie?

Time and place: Sep. 19, 2014 9:00 AMSep. 20, 2014 5:00 PM, Universitetsplassen, Karl Johans gate

Kjønn, og kommunikasjonen mellom dem, er en nøkkel til å forstå mangfoldet av livsformer på Jorda.

Time and place: Sep. 18, 2014 12:00 PM1:30 PM, Messaninen

Analyzing sperm velocity over time--what's real and what's noise?

Time and place: Aug. 29, 2014 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Female extra-pair mating: adaptation or genetic constraint?

Time and place: May 9, 2014 1:15 PM, Tøyen hovedgård

Jostein Gohli disputerer for ph.d.-graden fredag 9. mai 2014

Time and place: May 9, 2014 1:15 PM, Tøyen hovedgård

Jostein Gohli defends his PhD dissertation on Friday 9. May 2014

Time and place: May 8, 2014 1:15 PM, Tøyen Hovedgård

I forbindelse med Jostein Gohlis disputas vil de to opponentene, professor Ian Owens og professor Marion Petrie, holde hver sin gjesteforelesning

Time and place: May 8, 2014 1:15 PM, Tøyen Hovedgård

Professor Ian Owens and Professor Marion Petrie will give guest lectures:

Time and place: Apr. 29, 2014 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Gamete preferences in mussels

Time and place: Apr. 29, 2014 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Gamete preferences in mussels

Time and place: Mar. 20, 2014 12:00 PM1:00 PM, ZM Auditorium

Louis Boumans: Handling genomic datasets

Time and place: Mar. 20, 2014 12:00 PM1:00 PM, ZM Auditorium

Louis Boumans: Handling genomic datasets

Time and place: Mar. 5, 2014 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Predictors of malaria infection in Berthelot's pipits

Time and place: Mar. 5, 2014 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Predictors of malaria infection in Berthelot's pipits

Time and place: Jan. 22, 2014 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Testing for a phylogenetic signal in comparative data

Time and place: Jan. 22, 2014 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Testing for a phylogenetic signal in comparative data

Time and place: Dec. 11, 2013 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Correlates of sperm competition risk in passerine birds

Time and place: Dec. 11, 2013 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Correlates of sperm competition risk in passerine birds

Time and place: Nov. 27, 2013 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Migration distance and genetic diversity in passerine birds

Time and place: Nov. 27, 2013 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Migration distance and genetic diversity in passerine birds

Time and place: Nov. 13, 2013 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Telomere length in human sperm

Time and place: Nov. 13, 2013 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Telomere length in human sperm

Time and place: Oct. 30, 2013 11:00 AM12:30 PM, Messaninen

Sex roles in sperm competition

Time and place: Oct. 30, 2013 11:00 AM12:30 PM, Messaninen

Sex roles in sperm competition