Events - Page 2

Time and place: Sep. 13, 2016 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

MHC variation in mockingbirds

Time and place: Aug. 30, 2016 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Sperm morphology and function in the zebra finch

Time and place: Mar. 16, 2016 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Testis size variation in greenfinches

Time and place: Feb. 11, 2016 1:00 PM2:00 PM, Messaninen

The protamine 2 gene and sperm head shape.

Time and place: Dec. 8, 2015 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

The genetics of reproductive morphs in the Ruff (Philomachus pugnax)

Time and place: Nov. 27, 2015 1:15 PM, Tøyen hovedgård

Taiwo Crossby Omotoriogun  ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling. "The Evolution of sperm Morphology and Sperm Competition in Afrotropical Passerine Birds."for ph.d.-graden.

Time and place: Nov. 27, 2015 1:15 PM, Tøyen hovedgård

Taiwo Crossby Omotoriogun  ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling. "The Evolution of sperm Morphology and Sperm Competition in Afrotropical Passerine Birds."for ph.d.-graden.

Time and place: Nov. 12, 2015 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Sexual selection protects against extinction

Time and place: Sep. 29, 2015 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

GWAS analysis

Time and place: Mar. 10, 2015 12:00 PMFeb. 10, 2015 1:00 PM, Messaninen

Is female extrapair mating adaptive?

Time and place: Feb. 24, 2015 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Evolution of Darwin's finches

Time and place: Feb. 10, 2015 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

The early branches in the tree of life of modern birds

Time and place: Jan. 29, 2015 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Comparative genomics of birds

Time and place: Jan. 20, 2015 9:00 AM10:00 AM, Messaninen

Longer sperm are more competitive in zebra finches

Time and place: Jan. 9, 2015 1:15 PM, Tøyen hovedgård

Louis Boumans defends his PhD dissertation on Friday 9. January 2015

Time and place: Dec. 17, 2014 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Protamine genes and sperm heads

Time and place: Nov. 25, 2014 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Sperm competition genes and speciation

Time and place: Nov. 11, 2014 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Genetic mapping in cichlids using SNPs

Time and place: Oct. 22, 2014 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Sperm length CV as an index for sperm competition in passerine birds

Time and place: Oct. 6, 2014 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Sperm evolution in leaf warblers (Phylloscopidae)

Time and place: Sep. 28, 2014 1:00 PM5:00 PM, Litteraturhuset

Hvilken rolle spiller kjønn for forståelsen av vår egen art, mennesket? Hvordan former partnervalg vår egen evolusjonshistorie?

Time and place: Sep. 19, 2014 9:00 AMSep. 20, 2014 5:00 PM, Universitetsplassen, Karl Johans gate

Kjønn, og kommunikasjonen mellom dem, er en nøkkel til å forstå mangfoldet av livsformer på Jorda.

Time and place: Sep. 18, 2014 12:00 PM1:30 PM, Messaninen

Analyzing sperm velocity over time--what's real and what's noise?

Time and place: Aug. 29, 2014 12:00 PM1:00 PM, Messaninen

Female extra-pair mating: adaptation or genetic constraint?

Time and place: May 9, 2014 1:15 PM, Tøyen hovedgård

Jostein Gohli disputerer for ph.d.-graden fredag 9. mai 2014