English version of this page

Verdens dyr – en dyregeografisk reise

Besøk dyr fra hele verden inndelt etter geografiske regioner – fra pingviner i Antarktis' islandskap til sjimpanser og okapi i fuktige afrikanske regnskoger.

utstoppede dyr i utstilling

Hvorfor finnes summende kolibrier kun i Nord- og Sør-Amerika, mens måker flakser rundt på alle verdens kontinenter? Det er mange grunner til at dyr lever akkurat der de gjør. Miljøforhold som temperatur, nedbør og andre dyre- og plantearter spiller en viktig rolle for livsbetingelsene og tilpasningene til en art. Men også historiske klimaendringer og jordskorpens platebevegelser (platetektonikk) har vært avgjørende for hvordan dyr er fordelt i ulike hjørner av kloden. De siste århundrene har også menneskelige aktiviteter som byutvikling, jordbruk og jakt gjort at leveområdene til dyrearter har endret seg mye. 

I utstillingen Verdens dyr kan du foreta en rundreise på planeten vår og bli kjent med hvilke dyrearter som lever i ulike miljøtyper eller biotoper. Utstillingen består av 25 montre som viser typiske dyr fra flere biotoper i verdens syv biogeografiske regioner.

utstillingsbilder

I utstillingen finner du også et av museets mest verdifulle objekter – den tasmanske pungulven. Pungulven levde på øya Tasmania sør i Australia, men arten er nå antatt å være utdødd – mye på grunn av jakt fra oss mennesker. Siste kjente levende individ døde i en dyrepark på Tasmania i 1936. Det finnes kun i overkant av 100 utstoppede pungulver globalt, og vårt eksemplar regnes for være et av verdens beste. I denne delen av utstillingen kan du lære mer om hva som truer jordens naturmangfold og se eksempler på hvordan leveområdene til dyrearter har krympet inn over de siste 100 årene. 

Besøk vårt kunnskapsunivers

Publisert 3. mars 2022 14:59 - Sist endret 23. sep. 2022 11:44
museum

Besøk oss

Se åpningstider, billettpriser, kart og veibeskrivelse, informasjon om tilgjengelighet og fasiliteter.

Planlegg besøket