Bærekraft på timeplanen: Ressursside for lærere

Bli en reser i bærekraftsundervisning! Her finner du opptak fra Klimahusets serie for deg som jobber med, eller brenner for, bærekraft på timeplanen.

lærer som underviser inne i Klimahuset

Foto: NHM/Jarli&Jordan

I de nye lærerplanene som trådte i kraft i august 2020 har tverrfaglighet og dybdelæring fått en viktig rolle. Bærekraftig utvikling er løftet frem som ett av tre tverrfaglig tema som skal gjennomsyre undervisningen i større grad. Elevene skal «gjennom arbeid med bærekraftig utvikling utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst».

I 2021 og 2022 holdt Klimahuset en serie seminarer om ulike tema knyttet til undervisning i bærekraftig utvikling, med konkrete eksempler fra skoler som jobber helhetlig med temaet. Under finner du opptak fra tidligere seminarer. For tekstet versjon, trykk på undertekstsymbolet som du finner nederst til høyre som en firkant det står CC på, eller som ser ut som et lite tastatur.

Opptak av tidligere seminarer

 

Premiere: Bærekraft på timeplanen 

Hvordan man kan jobbe tverrfaglig, med et engasjerende eksempel fra Blindern videregående skole. 

 

Roller i endring

Kan elever, lærere og lokalsamfunn knyttes nærmere sammen i arbeidet med bærekraftig utvikling? Vi fikk besøk fra en skole i Fredrikstad som fortalte om sitt prosjekt «Håp i plast».

 

Hva sier elevene?

Hva mener elevene om undervisningstilbudet i bærekraft? Tre elever deler tankene sine og utfordrer Utdanningsforbundets leder Steffen Handal. 


 

Dialog som metode

Hvordan kan dialogisk metode bidra til å utvikle elevenes egen forståelse og respekt for ulike perspektiver knyttet til bærekraft? Bli kjent med metoden med eksperter fra foreningen Dialog i praksis. (Dette seminaret ble kun tatt opp som lydfil.)

 

 

Hvordan kan skoleledere legge til rette for å klare å inkludere bærekraft i alle fag? 

Vi fikk innblikk i hvordan Apalløkka ungdomsskole inkluderer både ledelse, lærere og elever når de utformer tverrfaglige prosjekter. (Opptak mangler.)

 

Er du lærer og har lyst til å ta med klassen til Klimahuset kan du finne mer om de ulike skoletilbudene våre her

 

Publisert 19. okt. 2021 11:30 - Sist endret 27. sep. 2022 16:06