Klimahuset er ett år!

For ett år siden åpnet Nordens eneste hus for formidling av klima og klimaendringer. Dagen ble feiret med kake, appeller og åpning av en ny midlertidig utstilling om smelting av breer i Norge.

Unge besøkende i kø i utstillingen

Foto: Jørgen Øverbye, NHM

Onsdag 16. juni 2021 var det ett år siden Klimahuset åpnet dørene for første gang. 
Det første året ble et veldig annerledes år enn planlagt. Bare fem måneder etter åpningen måtte vi stenge dørene og i stedet for å invitere publikum inn i huset ble en rekke arrangementer strømmet over internet i stedet.

Godt besøkt pandemiår


Til tross for et år preget av smittevernrestriksjoner og stengte dører har likevel over 20.000 besøkt Klimahuset og ca. 30.000 sett våre strømmede arrangementer. 

-Som for andre kulturinstitusjoner har det vært et tøft år, men vi ser at interessen for klima, miljø og natur er stor, sier leder for Klimahuset, Brita Slettemark.

-Selv i dette året med en pandemi, viser besøkstallene og interessen at vi blir et viktig sted for formidling og debatt om klima og miljø, og særlig til unge.

Klimahusets bursdag ble markert med kake, appeller, foredrag og sirkusvisning. Blant de inviterte var en gruppe ungdommer, deriblant Klimahusets ekspertgruppe, og biolog Dag O. Hessen.

Dag O Hessen holder foredrag
Professor i biologi, Dag O. Hessen, holdt foredrag om de store sammenhengene i økosystemene. Foto: Jørgen Øverbye, NHM

Appellene ble holdt av to medlemmer i Klimahusets ekspertpanel, Sara el Huossaini og Leander Fjeldstad. De la blant annet vekt på å bruke kunst i formidlingen og at Klimahuset må jobbe for å nå publikum, særlig unge, i hele landet.

Åpning av ny utstilling


Klimahuset åpnet også en helt ny utstilling om smelting av breer i Norge, "Kor mange tonn". Utstillingen ble åpnet av Bruno Baggetun fra Arendal.

Klimahusets hovedmålgruppe er ungdom, men alle som vil lære mer om forskjellen på vær og klima, hvilke konsekvenser global oppvarming har og hvilke løsninger som finnes vil lære masse av husets moderne og interaktive utstillinger. 

Publisert 17. juni 2021 15:11 - Sist endret 7. apr. 2022 20:43