Arktisk år i Klimahuset

I Arktis skjer temperaturøkningen tre ganger raskere enn det globale snittet. Hvorfor? Og hva er konsekvensene av det? I 2022 setter Klimahuset ekstra søkelys på Arktis med ny utstilling og arrangementer.

isberg som flyter på hav

Isen i Arktis smelter raskere enn noen gang. Dette bildet er fra Grønland. Foto: unsplash

I utstillingen «Vi står i det nå» i Klimahuset er det en sone som omhandler framtidsscenarioer ved økt global gjennomsnittstemperatur. Scenariene viser en verden som er 1,5, 3 og 6 grader varmere. I Arktis er 3 graders oppvarming siden 1971 allerede en realitet. Hvilke konsekvenser har det for plante- og dyrelivet? Og for det arktiske samfunnet?

Gjennom utstillinger og arrangementer vil vi fokusere ekstra på Arktis i 2022.

13. januar arrangerte vi Arktisk seminar der våre fremste eksperter på klimaet i Arktis kom for å fortelle mer om temaet. Foredragene blir lagt ut så fort de blir tekstet.

I februar åpner utstillingen «Oppdrag luft: Klimaforskning i Arktis og Antarktis». Utstillingen handler om hvordan klimaforskere bruker luftprøver fra Arktis og Antarktis til å forstå mer om klimaet på kloden. Her kan du utforske noe av utstyret forskerne bruker, og du følger veien fra feltarbeid på isen til klimarapporter. Der blir resultatene brukt som vitenskapelig grunnlag for anbefalte tiltak. Utstillingen er laget av NILU - Norsk institutt for luftforskning, i samarbeid med Naturhistorisk museum. Til å åpne utstillingen kommer klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Vi skal også skifte ut utstillingsveggen vår "Vær og klima" med bilder fra Svalbard de siste 30 årene. 

I vinterferien har vi Skaperverksted for barn i alle aldre der du kan lage ditt eget diorama (utstillingsmonter) inspirert av Arktis.

Vi har flere planer vi gleder oss til å dele med dere, så følg med på nettsidene våre, eller museets Facebook-side for fremtidige arrangementer i Klimahuset.

 

 

Fakta om klimaendringene i Arktis:

  • Massetap fra Grønlandsisen og isbreer i Arktis utgjør det største bidraget til dagens havnivåstigning.
  • Grønland tapte alene i gjennomsnitt 278 gigatonn is hvert år mellom 2006 og 2015. 
  • Målinger viser at den gjennomsnittlige årstemperaturen på Svalbard har økt betydelig mer enn på det norske fastlandet. Økningen er størst om vinteren og om våren.
  • Klimamodellene fra FNs klimapanel viser at den gjennomsnittlige høst- og vintertemperaturen i Arktis kan øke med 3–6 °C innen 2080.

Kilde: Miljødirektoratet 

Her kan du se issmeltingen over tid i Arktis:

 

Se også denne fem minutter lange filmen om issmelting i Arktis og Antarktis laget av The National Oceanic and Atmospheric Administration.

 

 

Publisert 14. jan. 2022 11:08 - Sist endret 7. apr. 2022 21:19