English version of this page

Klimahusets utstillinger – en sanselig opplevelse

Utstillingene i Klimahuset byr på forskningsbasert kunnskap om dagens klimasituasjon. 

gutt og far ser på objekt i utstilling, et akvarie. refleksjon av gutten i akvarieglasset.

I utstillingene lærer du forskjellen på klima og vær, og på naturlige og menneskeskapte klimaendringer. Den viser jordas klimasystem og hvilke konsekvenser global oppvarming vil ha for fremtiden. I utstillingen får publikum også innsikt i hva som kan gjøres for å stoppe krisen, og hva deres egen rolle i klimakampen kan være. 

Hva kan du oppleve?

Hovedutstillingen heter «Vi står i det nå» og tar for seg dagens klimaendringer, jordas klimasystem og hvordan vi mennesker påvirker det. Du får se noen av konsekvensene global oppvarming har og ulike måter vi kan løse klimaproblemet på. 

Opplev å få kjenne litt på følelsen av å stå midt i en biesverm eller et stigende hav i vårt multimediale utstillingsrom. Eller du kan studere iskrystaller på nært hold til lyden av smeltende isbreer. 

Ta på en 56 millioner år gammel forsteinet trestamme fra den siste masseutryddelsen da en stor del av jordas arter døde ut som følge global oppvarming. I tittekassene kan du se konsekvensene av klimaendringer ved 1,5, 3 og 6 graders oppvarming.

Hva vet du om hvordan vi mennesker bidrar til klimaendringene? På vårt faktabord kan du svare på spørsmål ved hjelp av dreibare skiver.

I løsningssonen kan du scanne deg gjennom fem stasjoner med tiltak du kan gjøre for å bidra til å løse klimaproblemet. Finn ut hva som er din styrke i klimakampen! 

Midlertidig utstilling om smelting av breer

Innerst i lokalet finner du et eget rom for midlertidige utstillinger, med tittelen «Dagens forskning». Akkurat nå viser vi utstillingen "Oppdrag luft" om klimaforskning i Arktis og Antarktis i februar. Den er laget av NILU – Norsk institutt for luftforskning i samarbeid med Klimahuset. I utstillingen får publikum følge en luftprøve fra den tas i polområdet, via analyse og kvalitetskontroll, og hele veien fram til en ferdig klimarapport.

Utstillingen er en del av et år hvor Klimahuset setter ekstra fokus på Arktis, der klimaendringene skjer raskere enn i resten av verden. 

Klimahagen

Rett utenfor huset finner du Klimahagen som er et tilbud særlig rettet mot våre yngste besøkende. 

Barn som lsveiver på en lyttestasjon i Klimahagen
Foto: Jarli&Jordan/NHM

Klimahagen byr på kunnskap om vær- og klimafenomener gjennom aktiviteter og kunstneriske installasjoner.

Les mer om Klimahagen.

Klimavennlig bygg

Legg merke til arkitekturen når du er på besøk. Klimahuset er et av Norges mest miljøvennlige bygg og produserer på årsbasis mer energi enn det forbruker.

Sammenlignet med et vanlig bygg på samme størrelse ble det sluppet ut halvparten så mye klimagasser i byggeprosessen. Huset er bygget med kortreiste materialer og taket er dekket av solceller. Overskuddsenergien fra solcellepanelene går til nabobygget Brøggers hus.

B­ygget er utformet for å gi en takvinkel som er optimal for solinnstråling, samtidig som den gir en «pipe-effekt» for den naturlige ventilasjonen i bygget. Det er i tillegg lagt jordsløyfer under gulvet som brukes til kjøling om sommeren og oppvarming på vinteren.

Klimahuset er en del av Naturhistorisk museum og står i Botanisk hage.

Les mer om Klimahuset her.

bildeliste-titt-pa-klimahusset

Klimahusets hovedutstilling er utviklet i samarbeid med utstillingsdesignerne SixSides.

Les mer:

Av Ellen Munden Paalgard
Publisert 8. mai 2020 15:10 - Sist endret 4. juni 2022 07:50