Bruk av Klimahusets amfi

Vi leier ut Klimahusets amfi til møter, aktiviteter og arrangementer. 

stoler og åpne vinduer i auditorium i utstillingshus

Amfiet i Klimahuset egner seg for ulike typer samlinger, seminarer, forestillinger, debatter, pressekonferanser eller utstillinger. 

Forespørsel om leie av Klimahuset sendes oss via skjemaet som du finner nederst på denne siden. Vi svarer fortløpende og senest innen 5 dager.

Deltakerne kan også oppleve våre interaktive utstillinger: Billett kjøpes separat og inkluderer inngang til resten av Naturhistorisk museum.

Hvem kan bruke huset?

Vi leier ut Klimahuset til aktiviteter og arrangementer der temaet er miljø, natur, klima og/eller bærekraft. Vi har egne formidlingstilbud til ungdomsskoler og videregående skoler og til barnehager.

Hvor mange er det plass til?

Kapasiteten i amfiet er maksimalt 140 personer fordelt på 90 sitteplasser på fastmonterte benker og 50 sitteplasser på stoler på gulvet. Hele Klimahuset har en samlet kapasitet på 200 personer når utstillingsarealet er inkludert.

Hva er inkludert i leien?

Leie inkluderer befaring i forkant, bruk av amfiet og tilhørende teknisk utstyr (se under). Det vil være (minst) en ansatt fra Klimahuset til stede underveis. Opp- og nedrigg skjer i samarbeid med oss i Klimahuset.

Hva koster det?

Type leietaker

Pris* opptil 2t**     

Pris*  opptil 5t*    

Pris* over 5t**     

Barne- og ungdomsorganisasjoner

1500,- 1500,- 2500,-

Miljøorganisasjoner og ideelle organisasjoner

4000,-

6000,-

8000,-

Private, kommunale og statlige aktører

10.000,- 16.000,- 22.000,-

* Prisene inkluderer bruk av det tekniske utstyret i amfiet, og én person til stede fra Klimahuset underveis. Trengs flere personer fra Klimahuset, for eksempel ved strømming, må det avtales pris for dette særskilt. For leie i helger og på helligdager legger vi på 50% på disse prisene. Utleie av amfiet er fritatt for mva.

** Tidene inkluderer tid til opp- og nedrigg.

Har du spørsmål om priser eller annet som angår utleie? Ta kontakt med oss på epost

Betaling skjer via faktura fra Universitetet i Oslo. Fakturaen skal betales innen 30 dager fra utstedelsesdato. 

Hva slags utstyr finnes i Amfiet?

 • Ett fastmontert kamera med 4 ulike utsnitt
 • Styringspanel for lyd og bilde
 • Projektor og stort lerret.
 • Stasjonær PC. Mulighet for tilkobling av to bærbare PC-er 
 • Høyttalere i tak
 • Én trådløs, håndholdt mikrofon, fire bøylemikrofoner/mygger
 • Taklys, samt seks justerbare spotter. Kan styres uavhengig av hverandre.
 • Blendingsgardiner til vinduer som kan dempe lys utenfra noe
 • Flipover
 • Ståbord (2 stk), klappbord (8 stk)
 • 50 stoler
 • Trådløst og kablet nett

Hvilke krav er det til bruk av teknisk utstyr?

Leietaker må gjøre seg kjent med det tekniske utstyret og betjene dette selv, om ikke annet er avtalt.

Hva slags muligheter for oppsett av møblering finnes i amfiet?

Klimahuset har 50 stoler og 8 bord. Amfiet kan rigges for opptil 140 personer, med åpent gulv til maks 90 personer på benker i amfi eller med bord på gulvet i ulike posisjoner. Opp- og nedrigg av lokalet skjer i samarbeid med Klimahusets ansatte. Ønsket oppsett beskrives i skjemaet under.

Kan det serveres mat og drikke?

Ja. Klimahuset har et lite rom med benk for anretning og tilgang på kjøleskap til drikke, samt tilgang på utslagsvask i rommet for renhold.

Vi ønsker at det serveres mat og drikke med minst mulig miljøbelastning. All mat må bringes av cateringfirma. Interne leietakere må forholde seg til UiOs rammeavtaler for innkjøp.

Er det trådløst nett i lokalet?

Ja, gjester kan benytte UiOs trådløse konferansenett med navnet "conferences". Ta kontakt med usit-nett@hjelp.uio.no ca. én uke i forkant for å få tildelt passord. UiO-ansatte har tilgang til UiOs eget trådløse nett.

Kan man parkere utenfor Klimahuset?

Det er mulig å kjøre inn til Klimahuset for å levere varer. Ordinær parkering må gjøres i omegn mot betaling. Det er ikke parkering i Botanisk hage. For øvrig oppfordrer vi til sykkel, gange og kollektive reiser.

Ansvar, avbestilling og generelle leievilkår

Alle som skal bruke UiOs lokaler må gjøre seg kjent med og følge de generelle reglene for bruk av rom på UiO. Bruk av åpen flamme, levende lys og alle typer pyroteknikk er forbudt. Eventuelle skader eller mangler skal meldes til Klimahusets ansvarlige. Leietaker er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på bygning og annet inventar i Klimahuset som følge av leieforholdet.

Avbestillingsgebyr på halvparten av leieprisen ved avbestilling mindre enn to uker i forkant tilkommer.

Vi tilbyr omvisninger 

Ønsker du omvisning finner du priser og vilkår for dette her

Ta kontakt på epost for å avtale nærmere hvordan vi tilpasser det best til ditt besøk.

 

Publisert 9. juli 2021 16:24 - Sist endret 17. nov. 2022 12:57