Paneldebatt: Grønn overvekst

I forkant av årets stortingsvalg inviterer miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire til debatt om norsk klimapolitikk. Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

illustrasjon av person med malekost som maler grønt på hus og andre elementer i norsk landskap

Arrangementet har plassbegrensning. Meld deg på nå så sikrer du deg plass!

Meld meg på!

 


Valget er rett rundt hjørnet og klima er en av årets store saker. Norsk oljeindustri, elbiler og utslippskutt diskuteres hyppig, og får ofte en dominerende rolle i debatter.

​Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden. Nå inviterer de til debatt om norsk klimapolitikk. 

Hvordan forholder ungdomspartiene seg til spørsmålet om grønn vekst? Hva slags rolle skal grønn teknologi ha i overgangen til bærekraftsamfunnet? Er det i det hele tatt mulig å løse klimakrisa innenfor dagens økonomiske rammeverk?

I mai i forfjor slapp FNs naturpanel en av de mest omfattende klimarapportene hittil. Faktaene som slås i bordet er harde:
En av åtte millioner arter er utrydningstrua globalt. Tre fjerdedeler av landjorda og to tredjedeler av havmiljøet er betydelig endra av mennesker. Degradering av jordsmonn har redusert produktiviteten til 23 prosent av globale landområder.

Det aller mest oppsiktsvekkende er likevel løsningsforslaget som lanseres av klimapanelet: Dersom vi skal endre kurs, blir vi nødt til å bevege oss bort fra paradigmet om evig økonomisk vekst.

Kommer norske politikere til å legge seg på samme linje, eller stiller de med andre løsninger på klima- og naturkrisa?

Vi ønsker velkommen til paneldebatt med ungdomspartiene på Klimahuset!

Arrangør

Spire
Emneord: klima, valg, politikk, debatt, valgkamp
Publisert 26. aug. 2021 13:05 - Sist endret 6. apr. 2022 13:37