Premiere: Bærekraft på timeplanen

Hvordan kan vi lage bærekraftsprosjekter som engasjerer både elever og lærere? Hvordan kan man organisere tverrfaglig arbeid på skolen? Er det mulig å beholde fagenes egenart og samtidig jobbe på tvers?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 17.mars 2021

 
Last ned mediefil

Vi møtteTorgeir Salih Holgersen, lektor på Blindern VGS og Ingrid Eikeland fra Den naturlige skolesekken som har god erfaring med disse spørsmålene. Blindern VGS har akkurat vunnet en pris for sitt bærekraftsprosjekt, og vi gleder oss til å høre hvordan de har jobbet for å bygge opp dette prosjektet. Den naturlige skolesekken har siden 2008 veiledet skoler fra hele landet i utdanning for bærekraftig utvikling og Ingrid skal dele noen gode tips med oss!

Etter de to presentasjonene var det en samtale mellom de to og Klimahusets universitetslektor Marianne Guriby. 

Prosjektet til Blindern VGS heter "Hva skal vi gjøre for å hindre global oppvarming ut over 1,5 grader?".  Med utgangspunkt i egne verdier utforsker elevene problemstillingen fra den vinkelen de har mest tro på: Individuell innsats, politisk styring eller ny teknologi. Blindern VGS har deltatt i Den naturlige skolesekken i 3 år.

Den naturlige skolesekken er en nasjonal satsing på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Miljødirektoratet for å stimulere til utdanning for bærekraftig utvikling i skolen. Det overordnede målet er å støtte skoler i arbeidet med å utvikle undervisning der elevene kan delta aktivt, påvirke og bidra til en bærekraftig framtid.

Presentasjonene finner du her: Blindern vgs og Den naturlige skolesekken

Publisert 8. apr. 2021 15:53