Forskningsfronten: Verdens utslipp av klimagasser i pandemi-året 2020

Et mikroskopisk virus har ført til de største inngrepene i samfunnet og vår adferd på mange år. Med dette kunne man ha forventet også store endringer i våre utslipp av drivhusgasser. Eller?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 13.april 2021

 
Last ned mediefil

Hvor store var disse endringene egentlig? I hvilke land forekom de, og i hvilke sektorer? Hva er prognosene for utslipp i 2021 og de neste fem årene? Noen mener vi allerede har nådd utslippstoppen, stemmer det?

Robbie Andrew oppsummerte utslipps-året 2020 med et ekstra fokus på den viktigste drivhusgassen: Karbondioksid. Han er klimaforsker på Cicero og jobber aller mest med å forstå og forbedre tallene rundt verdens utslipp av CO2 fra fossile kilder.

Publisert 15. apr. 2021 13:01