Hva sier FNs nye klimarapport og hva betyr den for Norge?

I august kom den første av tre nye delrapporter fra FNs klimapanel. Forsker Trude Storelvmo er medforfatter på rapporten og kom for å fortelle hva den betyr for oss.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 7.september 2021

Den første delrapporten heter Fysiske klimaendringer - det naturvitenskapelige grunnlaget og inneholder ny og oppdatert forskning om:
Last ned mediefil
  • Forståelse og formidling av menneskeskapte klimaendringer 
  • Status for klimaendringer: Hvor er vi nå og hvordan kom vi hit? 
  • Klimaendringer i framtiden 
  • Kunnskapsgrunnlag for utslippskutt og klimatilpasning 

Trude Storelvmo er professor i meteorologi og klima ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo og kom for å fortelle oss hva rapporten sier og hva det betyr for Norge. 

De tre delrapportene og synteserapporten publiseres i løpet av 2021 og 2022 og utgjør FNs klimapanels sjette hovedrapport.

Forskningsfronten er Klimahusets faglige lønsjpåfyll og skjer hver andre tirsdag i måneden kl. 12.00-13.00 i Klimahuset. Vi inviterer en aktuell gjest til å gi deg som jobber med eller studerer klima og miljø oppdatert klimaforskning. Arrangementet er gratis.

Publisert 8. sep. 2021 13:51 - Sist endret 8. apr. 2022 09:54