Hva ligger bak de nye rapportene fra FNs klimapanel?

I august kommer den første rapporten i den nye serien fra FNs klimapanel (IPCC). Bjørn H. Samset fra CICERO har ledet arbeidet med et av kapitlene. I dag tok han oss gjennom noe av den banebrytende naturvitenskapelige forskningen som er kommet ut i forkant av rapporten.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 7. juni 2021

 
Last ned mediefil

Siden IPCCs forrige hovedrapport kom ut i 2014, har klimaendringene fortsatt uavbrutt. Det samme har forskningen på hva som skjer, hvorfor de skjer, og hvordan utviklingen kan fortsette. Stikkord er global temperatur, klimafølsomhet, ekstremvær, aerosoler og luftforurensing, scenarier, og klimamodeller. COVID-19 er også en faktor som har påvirket samfunn og utslipp – men hvor klimaeffekten ikke er fullt så klar.

Alle disse temaene er høyrelevante når vi skal legge planer for utslippsbegrensning og tilpasse oss en ny klimahverdag. Hvordan Klimapanelet vil vurdere dem finner vi først ut i august. 

Bjørn Samset i samtale med Torkjell Leira

Bjørn Hallvard Samset er fysiker og forskningsformidler. Han er klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, og kom til Klimahuset for å dele sin innsikt i IPCCs arbeid.

Publisert 8. juni 2021 08:30 - Sist endret 8. juni 2021 08:53