Klimaendringer: Forebygge eller reparere?

Hvis vi visste verdien av å forebygge fremfor å reparere, ville vi da klart å unngå skadene klimaendringene fører til allerede? 

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 6.mai 2021

 
Last ned mediefil

Hvilke krav og forventninger kan vi ha til politikerne, fagmiljøene, forsikringsbransjen og hverandre?

Velkommen til en samtale om den klimatilpasningen Norge og nordmenn må gjøre allerede nå! Om store endringer i været som følge av klimaendringene, og om stor økning i skader over hele landet som følge av dette. Om at vi er på etterskudd med å forebygge for disse skadene, og om at det er litt "flasketuten peker på" når det gjelder ansvarsdelingen for dette. Om "moteord" som klimarisiko og sirkulærøkonomi. Og om forsikrings- og finansbransjens rolle oppe i alt dette.

Turid Grotmoll på KlimahusetTurid Grotmoll leder Fremtind, et av Norges største forsikringsselskap, og har satt klimatilpasning på dagsordenen gjennom flere år. Hun har sparket oppover for å få utnevnt en klimatilpasningsminister, gjør tiltak i eget selskap og forsikringsbransjen, og deltar i samfunnsdebatten om behovet for å forebygge for værskadene som følger av klimaendringene.

Hun møtte Klimahusets Torkjell Leira til en samtale om akkurat dette.

Publisert 6. mai 2021 17:25