Nye løsninger på klima- og naturkrisen: LEAF

LEAF er omtalt som potensielt et av de største globale tiltakene for å løse natur- og klimakrisen, men er fortsatt ukjent for mange. Klima- og miljøministeren, fagfolk og sivilsamfunnet kom til Klimahuset for å presentere og diskutere LEAF. 

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 3.september 2021

 

For å møte klima- og naturkrisen med helhetlige løsninger på global skala lanserte  Norge, USA, Storbritannia og en rekke internasjonale selskaper LEAF-koalisjonen. Gjennom LEAF skal selskaper og land gå sammen om å sikre storskala finansiering til tropiske skogland som vil bevare sine skoger. Potensielt er dette et av de største globale tiltakene for å løse natur- og klimakrisen. Lanseringen av LEAF skjedde under president Bidens klimamøte i april i år.

LEAF står for Lowering Emissions by Accelerating Forest finance.

Det er i dag lite kjennskap til LEAF i Norge og det ønsker vi å gjøre noe med.

For å presentere og diskutere LEAF kommer politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet (KLD), relevante fagfolk, norske representanter for multinasjonale konsern som deltar i LEAF og norsk sivilt samfunn.

Program 

12.00    Velkommen! Korte åpningsord av Brit Lisa Skjelkvåle fra Naturhistorisk museum og konferansier Knut Hjelleset.

12.05    Hva er The LEAF Coalition? Per Fredrik Pharo fra KLD gir oss en introduksjon.

12.20    Innlegg fra samarbeidende multinasjonalt konsern eller andre relevante fra privat næringsliv. Hva ser de som potensialet for LEAF? 

12.30    Hva mener sivilsamfunnet? Representanter fra WWF og Regnskogsfondet gir noen umiddelbare faglige vurderinger av inntrykket så langt. Fra Regnskogsfondet kommer Anders Haug Larsen.

12.40    Statsråd Sveinung Rotevatn (V) legger frem The LEAF Coalition fra regjeringens ståsted. Hvordan står LEAF i forhold til regjeringens arbeid mot COP15 og COP26; hvordan er det planlagt å samarbeide med UK/USA.

12.50    Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet (Ap) får ordet. Hvordan ser opposisjonen på LEAF? Hvordan vil Ap jobbe for at LEAF skal bli vellykket?

13.00    Politisk debatt mellom Rotevatn og Aukrust. 

13.15    Avsluttende innlegg fra Rotevatn og Aukrust.

13.25    Avsluttende ord ved Knut Hjelleset og Torkjell Leira

Publisert 8. sep. 2021 14:45 - Sist endret 9. aug. 2022 15:16