Kaffe & Klima: Klimasøksmål verden over

I land etter land klages stater og selskaper inn for domstolene i såkalte klimasøksmål. I mange saker er det unge mennesker som går rettens vei for å beskytte sin egen fremtid. Også Norge står på tiltalebenken.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 3. juni 2021

 
Last ned mediefil

Klikk på bildet for å se opptaket for sendingen, eller se det her: https://youtu.be/aGfUYV-7NiA

Det norske klimasøksmålet er ikke unikt. Over hele verden går det liknende rettsprosesser om utslipp, naturvern, misvisende reklame og grønnvasking.

Norge har blitt stevnet av ungdommer fra Portugal. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har sagt den vil prioritere saken. Den tyske grunnlovsdomstolen slår fast at klimaendringer og klimapolitikk innvirker på de mest grunnleggende menneskerettighetene. I Nederland vant saksøkerne i høyesterett i 2020.

Eksemplene er mange og sammensatte - og spenner vidt i tematikk og form.

I "Kaffe & Klima" forklarte Christina Voigt hva søksmålene går ut på, hvem som står bak dem og hva utfallene er.

Christina Voigt er professor ved det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og jobber med klimarett.

Publisert 4. juni 2021 07:34 - Sist endret 8. juni 2021 08:41