Kaffe & Klima valgspesial: Hvem er best på klima?

Stortingsvalget står for døren. Hvilke partier har den beste klima- og miljøpolitikken? Vi inviterte to eksperter for å analysere og vurdere partienes programmer.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 2.september 2021

FNs klimapanels siste rapport konkluderer med at det haster som aldri før med å kutte verdens klimagassutslipp. Norges største klimaforurenser er oljenæringen. I tillegg fører vår eksport av olje og gass til utslipp i utlandet som er ti ganger større en Norges samlede utslipp. Nå sier FNs generalsekretær Antonio Gutuerres at alle land må «slutte å lete etter og produsere ny fossil energi, og skifte subsidier fra fossil til fornybar energi».

Hvordan stiller norske partier seg til dette? Vil de stoppe ny oljeleting? Ønsker de at staten skal ta grep for å omstille oljenæringen, eller vil de at markedet skal gjøre det alene? Hvilken politikk ønsker partiene seg på felt som fornybar energi, samferdsel, forbruk og naturmangfold? Og hvem er egentlig best på klima?

Pernille Hansen er nestleder i Naturvernforbundet og Beate Nossum er rådgiver i klimarådgivningsbyrået Footprint. Både Naturvernforbundet og Footprint har gjennomgått partienes miljøpolitikk i forkant av årets valg.

Publisert 8. sep. 2021 12:10 - Sist endret 8. apr. 2022 09:55