Frokostmøte: Arkitektur og klima

Arkitektur og byutvikling legger de fysiske rammene for hvordan vi lever våre liv og hvordan vi organiserer oss som samfunn. Samtidig står byggebransjen for 40% av verdens klimautslipp. Hvordan kan arkitektur bli mer miljøvennlig?

Bildet kan inneholde: skrift, rom.

Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Arrangementet er ett av tre frokostmøter under Oslo Arkitekturtriennale. Serien løfter vi frem tre utvalgte temaer som har preget både Oslo og triennalen gjennom årene: medvirkning, bolig og bokvalitet, og klima. 

Meld deg på her dersom du ønsker å delta i Klimahuset (lenke). (Begrenset antall plasser.) Arrangementet kan også følges gjennom direktestrømming her (lenke). 

Foreløpig program:

Velkommen
Torkjell Leira, Klimahuset ved Naturhistorisk museum, og Hanna Dencik Petersson, OAT

Dagens ord: Klimaendring: hvor står vi nå? Hvordan endrer vi atferdsmønster?
Dag O. Hessen, forfatter og professor i biologi, UiO

Hva er politikernes ansvar?
Representant fra Oslo kommune

Hvilke nye designstrategier og byggemetoder trenger vi for å takle klimautfordringene?
Tine Hegli, arkitekt og professor, AHO

Ombruk og forvalting av materialer - kan byggenæringen bli sirkulær? Og hva er egentlig effekten av ombruk versus gjenvinning?
Lasse Kilvær, arkitekt, Resirqel

Samtale/diskusjon etterfulgt av spørsmål fra publikum
Etter samtalen blir publikum inviterte til omvisning i utstillingen på Klimahuset ved Naturhistorisk museum


 

Emneord: Arkitektur, Klimahuset, klima
Publisert 4. nov. 2020 13:37