Et havs historie

Hvordan dannes egentlig et hav? Bli kjent med den geologiske historien til Nordsjøen og Barentshavet, og livsformene som en gang har levd der. 

skiver av borkjerner i et monter med forklarende tekst

Nord-Atlanteren har eksistert i litt under 200 millioner år. Spor etter dannelsen av havet, og livet som fantes der både før og etter, ligger fremdeles bevart i havbunnen.

Vi kan bore oss dypt ned i denne havbunnen og hente opp fossiler og sedimenter. Slik kan vi avdekke Nordsjøens historie. Noe av havbunnen nordover i Barentshavet har endt opp som land, og danner i dag Svalbard. På land er det lettere å finne fossiler, så her kan historiene fortelles i enda større detalj.

I denne utstillingen forteller vi den geologiske historien til havområdet fra Nordsjøen til Barentshavet.

Utstillingen omfatter dannelse av bergarter, geologers leting etter ressurser, fossiler som tidsvitner og platetektonikk som drivkraft i åpningen av et hav.

Alt blir fortalt gjennom et dypdykk i Nordsjøens geologi, som vi har detaljert kunnskap om gjennom oljeindustriens kartlegging.

Publisert 27. apr. 2022 12:06 - Sist endret 27. apr. 2022 12:41
museum

Besøk oss

Se åpningstider, billettpriser, kart og veibeskrivelse, informasjon om tilgjengelighet og fasiliteter.

Planlegg besøket