English version of this page

Nasjonalt nettverk for botaniske hager

Hagenettverkets medlemmer er botaniske hager og arboreter som holder dokumenterte, levende plantesamlinger til bruk innen forskning, bevaring, utdanning og formidling. 

De botaniske hagene i Norge samarbeider for å:

•    Skaffe til veie nye planter til hagene og museene.
•    Bevare norske truede plantearter.
•    Utarbeide gode publikumstilbud og informasjonsmateriell.
•    Skaffe til veie norske planter til utenlandske hager og forskere.
•    Gi innspill til forvaltningen på saker som angår naturforvaltning, truede planter, hagebruk og import av fremmede arter.

Botaniske hager i Norge

Tromsø arktisk-alpine botaniske hage, Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø

Ringve botaniske hage, NTNU Vitenskapsmuseet

Arboret og Botanisk hage på Milde, Universitet i Bergen

Botanisk hage, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Stavanger botaniske hage, Stavanger kommune

Agder naturmuseum og botaniske hage, Universitetet i Agder

Internasjonalt samarbeid

Botanic Gardens Conservation International (BGCI) er paraplyorganisasjonen for botaniske hager over hele verden.

European Botanic Gardens consortium (Eurogard) er en samarbeidsorganisasjon for botaniske hager i Europa.

Publisert 31. juli 2019 09:50 - Sist endret 27. sep. 2022 10:10