English version of this page

Botanisk hage – et levende museum

trær i botanisk hage med bed i forgrunnen

Botanisk hage er en levende samling av over 5,500 planteslag fra hele verden. Hagen er inndelt i flere tematiske avdelinger inkludert to veksthus.

I tillegg til å være en av de mest kjære destinasjonene i Oslo, brukes hagen i undervisning, formidling og forskning. Gjennom hagen formidler vi kunnskap om mangfoldet i planteriket og verdien av at dette bevares. 

Utforsk hagens avdelinger

Alle plantene i hagen er fordelt på tematiske avdelinger, inkludert veksthusene Victoriahuset og Palmehuset

Samling og bevaring

Botanisk hage er en vitenskapelig samling av 5500 planteslag. Truede arter tas vare på gjennom såkalt ex situ-bevaring og Den Nasjonale frøbanken. Vi utveksler også frø med botaniske hager verden over. Hagen er med i Nasjonalt nettverk for botaniske hager.

Den nasjonale frøbanken

Lær mer om plantene

Vi er glad i alle plantene våre, men enkelte fortjener litt ekstra oppmerksomhet og har fått sine egne presentasjoner. Hageutforskeren er en database med alle hagens planter med kart. 

Les mer om utvalgte planter

Hageutforskeren

Botanisk hages Venner

Venneforeningen fremmer kjennskap til og interesse for Botanisk hage, samt styrker og støtter hagens aktiviteter. De gjør et utrettelig arbeid for hagen.
 

Meld deg inn