English version of this page

Systematisk hage

Bildet kan inneholde: hage, gress, landskap, botanikk, botanisk hage.

I Systematisk hage er alle planter plassert etter hvor de hører hjemme på livets tre. Det vil si at slektskapsforholdene er avgjørende og at arter som er beslektet vokser nær hverandre. Anlegget er bygget om og forenklet de siste årene, blant annet fordi botanikerne har lært mye nytt gjennom DNA­-analyser.

I denne delen av hagen finner du også to grunne basseng. Det ene har nøkkeroser, mens det andre har andre typer vannplanter. Systematisk hage blir mye brukt av skoleklasser og studenter som lærer om plantefamilier, pollinering og frøspredning. Det er til sammen ca 600 arter i Systematisk hage. Av disse er 60 ettårige, som betyr at de må dyrkes fram og plantes ut på nytt hvert år.   

Søk ly for regnet

Mellom Systematisk hage og Dufthagen finner du Hagehuset, som brukes til undervisning av skoleklasser. Hvis det er ledig, er du velkommen til å søke ly for regnet eller spise matpakka di her. 

Du vil ikke tro det...

Du blir kanskje overrasket over å finne eksotiske planter som pasjonsblomst (se bilde under), kiwi, kaktus og palmer i denne delen av hagen. 
 

Klikk på bildene for å bla
Error: resource not found: /besok-oss/botanisk-hage/avdelinger/systematiskhage/bilder/liste