English version of this page

Risiko-bedet

Bildet kan inneholde: tre, naturlig landskap, grønn, hage, gress.
Foto: Ingunn Cecilie Jensen

Rødlista er en liste over arter som er truet i Norge, mens svartlista tar for seg innførte arter som sprer seg så mye at de blir en trussel mot det opprinnelige biologiske mangfoldet. I dette bedet kan du se eksempler fra begge disse listene – truede arter vi ønsker å bevare, og uønskede arter vi helst vil redusere eller bli kvitt.

Botanisk hage er sterkt engasjert i arbeidet for å beskytte og bevare truede plantearter. Vi arbeider med formidling om truslene for vårt stedegne mangfold. Vi har en frøbank for sårbare og truede arter, og opparbeider og vedlikeholder levende bestander av flere av de plantene som er truet i Oslo­-området. Dessuten er vi engasjert i arbeidet med å utrydde de mest problematiske svarteliste­artene, særlig på øyene  i indre Oslofjord.

Stoppes av sement

I svartelistebedet står plantene i sementrør for å hindre at de sprer seg ved å sende ut utløpere under bakken. Når blomstene visner, fjernes de før de rekker å sette frø – og alt avfall fra disse plantene behandles som avfall og holdes langt unna komposten!

Vakre, men påtrengende

Mange av plantene på svartelista ble innført til Norge som vakre og robuste hageplanter, f.eks. rynkerose, lupiner og kanadagullris. Dessverre er de så robuste og livskraftige at de kan ta helt overhånd. De har spredt seg langt utenfor hagegjerdet og ut i den ville norske naturen, hvor de fortrenger plantene som opprinnelig vokste der. Siden de er vakre og lettstelte, er det ikke lett å overbevise hageeiere om at de utgjør en trussel. 

Foto: Kristina Bjureke