Bakkekløver

Bakkekløver

Bakkekløver.

Bakkekløver Trifolium montanum er en eksklusiv plante i Norge - kun ett sted finnes den naturlig viltvoksende, og det er på Hovedøya i Oslo. Bakkekløver er Oslos fylkesblomst.

Bakkekløver er oppført på den norske rødlista i kategorien kritisk truet (CR).

Den kan likne hvitkløver, men er større og vokser mer opprett. De trekoplete bladene er sagtannete, snaue på oversiden og silkehåret på undersiden. De svakt gulhvite blomstene sitter i sylindriske blomsterhoder. Arten er vanlig i Sørøst-Sverige, Danmark og videre sørover gjennom Sentral-Europa til Kaukasus og Iran.

Bakkekløver er en av flere plantearter som har lokaliteten nær Oslo som sin "siste utpost" mot nord. Denne plantegruppen hadde en større utbredelse under varmeperioden etter siste istid.

Etter at klimaet ble kjøligere og fuktigere for ca 2500 år siden, ble disse artenes utbredelse redusert. Hovedutbredelsesområdet for gruppen er steppene i det sørøstlige Europa.

Hvert fylke har sin egen fylkesblomst, eksempelvis har Akershus blåveis og Buskerud hvit nøkkerose. Nasjonalblomsten for Norge er bergfrue.

Publisert 9. apr. 2010 09:56 - Sist endret 5. aug. 2022 22:23