English version of this page

Osloryggen

Foto: Kristina Bjureke

På Osloryggen vokser flerårige planter som hører hjemme i hovedstaden. De er typiske for  
de solrike skråningene rundt byen og øyene og kystlandskapet i indre Oslofjord. Fjorden og den skjermede beliggenheten gjør klimaet litt varmere om våren og høsten enn andre steder på Østlandet. 

Om våren blomstrer blåveis, kubjelle, hvitveis, gulveis, marianøkleblom og liljekonvall. Fargerike innslag i juni-­juli er lilla blodstorkenebb, blå dragehode, kremhvit knollmjødurt og gul krattalant. Velsmakende og duftende innslag er vill­løk, bakketimian og bergmynte. Noen av de omtrent 100 artene på Osloryggen er truet i naturen. Voksestedene deres er utsatt for gjengroing og slitasje som følge av økt ferdsel.

En av Botanisk hages viktige oppgaver er å ta vare på levedyktige bestander av disse truede artene. Botanisk hage er en «levende genbank» for dvergtistel, hvitmure, ertevikke, bakkekløver, dragehode og flere andre sjeldne plantearter i områdene rundt indre Oslofjord. 

Lakrismjeltblåvingen

På Osloryggen finner du planten lakrismjelt, som trives i solvarm og steinete, næringsrik jord. En meget sjelden blå sommerfugl, lakrismjeltblåvinge, er helt avhengig av denne planten. Larvene lever bare på lakrismjelt. De voksne sommerfuglene lever på blomsterenger i nærheten av lakrismjelt. Ingen vet om det fortsatt finnes lakrismjeltblåvinge, eller om den er utdødd  i Norge. 
 

Dragehode. Foto: Kristina Bjureke