English version of this page

Klimahagen

Klimahagen er Botanisk hages avdeling for de yngste og åpnet sommeren 2021. Klimahagen er en opplevelseshage anlagt i området rundt Klimahuset.

Foto: Jarli&Jordan

Klimahagen byr på kunnskap om vær- og klimafenomener gjennom aktiviteter og kunstneriske installasjoner.

Sveiv på lyttestasjoner og hør små fortellinger om vær, natur og årstider.

Kjenn på den lyse og den mørke steinen. Kjennes de ulike?  Legg deg i himmelnettet og se opp på skyene og trekronene.

Regner det? Stå under Klimahusets foss som renner fra taket og ned i bekken og videre inn i et regnbed hvor det er etablert en flomskogmark, naturens egen flomdemper. Dette er et eksempel på hvordan naturen håndterer ekstremvær.

Sentralt plasser ved inngangen til Klimahuset finner du også en 1,7 tonn stor sandstein fra Svalbard. Den har fossile avtrykk av løvtreblader som publikum inviteres til å utforske. 

Se geolog og museumsformidler Anne Birkeland fortelle om fossilsteinen i denne lille filmen fra Klimahagen.