Sibirstjerne – en sjelden asters i Norge

Bildet kan inneholde: blomst, blomstrende plante, glatt aster, aromatisk aster, alpin aster.
Kurvene sitter enkeltvis eller noen få sammen hos sibirstjerne. Nærmeste forekomster til den norske bestanden er på Kolahalvøya og i Karelen. Foto: Bjørn Moe

Sibirstjerne Eurybia sibirica er en meget sjelden plante i Norge. Den har sin hovedutbredelse på taigaen i Sibir og Nord-Amerika. I Norge er den bare funnet ved Aursunden i Røros, der den er truet på grunn av oppdemming i forbindelse med vannkraft, intensivt jordbruk, og av plantesamlere. Den ble funnet i Norge av den kjente Thekla Resvoll i 1897. I 1970 var det bare en eneste plante igjen på Sakrisvollen i Røros. Grunneier tok ansvar for å redde den, og har fått opp antallet individer til noen tusen, alle fra samme mor.

I Botanisk hage kan du se sibirstjerne på to steder: på Skandinavisk rygg som ligger rett nedenfor Siebkes skiferbenk (den vokser på nedsiden av granittryggen) og i Fjellhagen.

 

Publisert 18. juni 2014 16:58 - Sist endret 5. aug. 2022 22:25