Virveldyrenes utvikling – fra kjeveløse fisk til pattedyr

Videregående skole: Hvem er hvem blant virveldyrene, hva fossilene forteller.

Virveldyr har i motsetning til andre dyr et indre skjelett. Foto: Per Aas

Dette lærer elevene

De aller fleste dyr vi tenker på når vi hører ordet «dyr» er virveldyr. Det er den gruppen vi selv tilhører. Takket være at virveldyr har skjelett som lett fossiliserer kjenner vi deres historie helt tilbake til små, markliknende dyr i Kambrium. Opplegget tar for seg hvordan utviklingen av virveldyr har foregått, og legger særlig vekt på samspillet mellom miljø, levemåter og anatomi. Vi kommer også inn på virveldyrenes systematiske inndeling og slektskap.

Beskrivelse av opplegget

Opplegget foregår som en omvisning. Det forutsettes at klassen kjenner hvordan evolusjon foregår og det er en fordel om de kjenner begreper som ryggrad, gjeller, lunger og kjever.

Museumslærer

Omvisningen foregår med museumslærer i utstillingen "Livets tre" på Zoologisk museum (Robert Colletts hus). Kun før museets åpningstid (09.30-11.00).

Oppmøte

Inngangen til de zoologiske og geologiske utstillinger, ved museumsbutikken. 

Varighet

90 min.

Emneord: Zoologi, Geologi, Videregående, Paleontologi
Publisert 7. jan. 2015 15:12 - Sist endret 22. jan. 2018 14:29