Vi følger et tre i fire årstider

Barneskole: Bli kjent med hva som skjer med et tre i løpet av året. Bli observant på hva som skjer i naturen gjennom de fire årstidene. Lær å iaktta og beskriv.

Ill.: Bogdan Bocianowski

Dette lærer elevene

  • Å bli kjent med et tre og se forandringer under årets gang
  • Å gjøre egne observasjoner og notere iakttagelser
  • Grunnleggende begreper som brukes for å beskrive et tre
  • At et tre er en plante med blomster, frukt og frø
  • Å se sammenhenger og skjønne samspill i naturen
  • Å bruke naturen mer som «et klasserom»
  • Å gjøre ting i fellesskap
  • Å oppleve naturglede

Beskrivelse av opplegget

Undervisningsopplegget som kan lastes ned fritt er bygget opp rundt et lønnetre. Skolen kan gjerne bruke et av de mange lønnetrærne i Botanisk hage, men kan også bruke opplegget på et tre i nærområdet. Om det ikke finnes et lønnetre kan oppsettet brukes av læreren som inspirasjon for opplegg rundt et annet treslag.

Opplegget er basert på jevnlige turer til treet, der elevene blir kjent med det, har samtaler og gjør forskjellige aktiviteter. På alle utflukter er det en samtale under trekronen. Hver elev trenger en skrivebok til å skrive og tegne om treet.

Museumslærer

Opplegget gjennomføres uten museumslærer. Ute i Botanisk hage med egen lærer, eller i skolens nærområde.

Varighet

Jevnlige turer til et tre gjennom et skoleår.

Undervisningsmateriell

Vi følger et tre i fire årstider (pdf)

Emneord: Botanikk, Barneskole, Uten museumslaerer
Publisert 18. nov. 2013 11:52 - Sist endret 20. des. 2020 10:27