Rundtur i Norske sal

«Rundtur i Norske sal» er ikke et eget undervisningsopplegg, men en skriftlig guide til utstillingen Norske sal i Zoologisk museum (Colletts hus).

Beskrivelse av opplegget

I skolesammenheng primært ment som bakgrunnsinformasjon for lærere som vil vite mer eller lage sitt eget undervisningsopplegg  i Norske sal, men kan med fordel leses av alle. I denne gjennomgangen av «Norske sal» behandles en rekke av montrene i utstillingen med en beskrivelse av dyrene og viktige momenter i de ulike scenene/naturtypene som framstilles.

Museumslærer

Kan brukes av alle

Undervisningsmateriell

Rundtur i Norske sal (pdf)

Emneord: Økologi, Zoologi, Uten museumslaerer
Publisert 18. nov. 2013 11:53 - Sist endret 6. juni 2017 14:31