Økologi

Videregående skole: Økologi handler om samspillet i naturen, både mellom de levende delene samt mellom de levende delene og de ikke-levende delene. I dette opplegget ser vi på noen av de viktige prinsippene i økologien belyst gjennom en rekke eksempler fra norsk natur.

Elgen er vår største planteeter på land. Foto: Hagerty Ryan, U.S. Fish and Wildlife Service/Wikimedia Commons

Dette lærer elevene

  • Hva betyr økologi?
  • Hvilke økologiske faktorer påvirker et dyr og planter?
  • Hva er det som gjør at noen arter blir truet og andre ikke?

Alle levende organismer må kunne tre ting: Skaffe næring, unngå å bli næring og forplante seg. Opplegget «Økologi» tar for seg hvordan disse tre faktorene påvirker livene til dyr og planter, og hvordan livene deres påvirker hverandre gjennom predasjon, parasittisme og symbiose. Vi ser på den grunnleggende forskjellen mellom primærprodusenter (planter) og nedbrytere (dyr/sopp) og stoffenes kretsløp gjennom biosfæren.

I første rekke blir dyr brukt som eksempel, både norske dyr og dyr fra andre deler av verden etter ønske.

Beskrivelse av opplegget

Opplegget foregår som en omvisning. Det er ingen for- eller etterarbeid til dette opplegget, men klasser får alltid bedre utbytte av omvisningen hvis de er forberedt og kjenner begreper som:

  • Tilpasning
  • Økologisk nisje
  • Spesialist og generalist
  • Biotisk og abiotisk

Museumslærer

Omvisningen foregår med museumslærer i Norske sal og Dyregeografisk sal på Zoologisk museum (Colletts hus).

Varighet

90 min.

Emneord: Zoologi, Økologi, Videregående
Publisert 7. jan. 2015 15:21 - Sist endret 19. apr. 2016 18:53