Norske løvtrær

5.–7. årstrinn: Osp, bjørk, selje, hva er hva? Lær å skille de norske løvtrærne på en rundtur i Botanisk hage.

Spisslønn. Foto: Per Aas

Dette lærer elevene

  • Artskunnskap
  • Pollinering
  • Frøspredning
  • Kulturhistorie rundt våre mest kjente løvtrær
  • Resonnere seg frem til svar

Beskrivelse av opplegget

Museumsbesøket er lagt opp som en spasertur i Botanisk hage hvor man passerer 15 norske løvfellende treslag. Ved hvert tre blir det en samtale og oppgaver knyttet til treslaget. I løpet av turen lærer elevene om bladformer, blomster, frukter, pollinering og frøspredning.

Hva man får se av blomstring og frukter er avhengig av når på året dere tar rundturen. Den beste tiden er fra mai til oktober.

Ved hvert tre står en informasjonsplakat. På disse er en QR-kode som peker til mer informasjon om det aktuelle treslaget. Denne teksten finnes også på NHM’s nettsider og kan med fordel brukes som etterarbeid.

Museumslærer

Opplegget kan gjennomføres i Botanisk hage uten museumslærer, eller på ekskursjon i eget nærområde. Museumslærer kan også bestilles hvis ønskelig. Opplegget er utviklet for 5. – 7. trinn, men kan gjerne brukes på høyere eller lavere trinn.

Varighet

90 min.

Undervisningsmateriell

Til dette undervisningsopplegget finnes:

  1. En introduksjon til læreren (pdf)
  2. Et lærerhefte med kart over treløypa, og forslag til spørsmål og svar for alle 15 løvtrærne (pdf)
  3. Et ark med bladsilhuetter som læreren bør ha kopiert opp på forhånd slik at hver elev/elevgruppe får utdelt et ark (pdf)
  4. Et ark med fasit over navnene på silhuettarket (for læreren) (pdf)
  5. Informasjon om treslagene på nettsidene om arboretet

Emneord: Botanikk, Barneskolen, Uten museumslaerer
Publisert 6. mai 2013 18:03 - Sist endret 16. okt. 2018 11:34