Norske dyr

5.-7. kl.: I dette undervisningsopplegget tar vi turen gjennom utstillingen i Norske sal , der mange av kjente dyr fra norsk fauna er plassert i naturtro dioramaer. Hovedvekten legges på våre fugler og pattedyr. Turen begynner gjerne nederst i utstillingen med et typisk marint miljø, før vi beveger oss opp til fjæra, våtmark, kulturlandskap og skog. Til slutt når vi den øverste del av salen, der utstillingen avslutter med et utvalg av våre fjelldyr. Underveis betrakter vi ulike eksempler på tilpasninger til ulike miljø og levevis, men ser også på slektskap og hvem som er hvem blant norske dyr.

Fra beverdammen. Norske sal, Zoologisk museum (Colletts hus). Per Aas, NHM

Dette lærer elevene

Elevene får gjennom dette opplegget et mer konkret forhold til mange dyrearter enn de får gjennom å se bilder og film. Det autentiske med alle de utstoppede, ekte dyrene, fascinerer ikke minst den aktuelle aldersgruppen.  Elevene lærer gjennom denne turen i Norske sal om noen sentrale arter i de ulike naturtypene vi tar for oss. Samtidig vil de bli bevisstgjort hvordan både levende og ikke-levende forhold i miljøet der de bor er med på å skape de ulike tilpasningene forskjellige dyr har. Kort sagt – elevene blir kjent med dyrene og hva de gjør.

Beskrivelse av opplegget

Forarbeid: Utbyttet av et museumsbesøk blir alltid bedre hvis elevene er faglig forberedt og kjenner stoffet noe. Det er derfor fordelaktig hvis klassen har jobbet med et tema knyttet til norske dyr, for eksempel gjennom et prosjektarbeid.

Museumsbesøket: Under museumsbesøket tar museumslæreren klassen gjennom Norske sal. Ved egnede monter i de ulike natursonene, hav, fjære, kulturmark, skog og fjell gjør vi små stopp for å se på dyrene og deres livsmiljø. Vi legger vekt på å ha en dialogorientert undervisning om det vi ser, og form og tema vil i noen grad styres av elevenes førkunnskaper og spørsmål.  Museumslæreren vil gjerne ha med seg relevante objekter som skinn og bein med tilknytning til dyrene i montrene.

Etterarbeid: For best mulig faglig utbytte anbefales også at klassen gjør et etterarbeid med oppsummering av hva elevene har lært av både forarbeidet og museumsbesøket.

Museumslærer

Kan gjennomføres i Zoologisk museum uten museumslærer.

Varighet

90 min.

Undervisningsmateriell

Bakgrunnsinformasjon: Rundtur i Norske sal (pdf)

Emneord: Zoologi, Barneskole, Økologi
Publisert 7. jan. 2015 15:40 - Sist endret 22. nov. 2016 10:54