Tidslinje

Prekambrium Kambrium Ordovicium Silur Devon Karbon Perm Trias Jura Kritt Paleogen Neogen Gress Tropeskoger Ild fra himmelen Bregner og konglepalmer Bartrærne kmomer Kullsumpene Opp på tørt land De første karplantene Moseskogene Første landplanter Bakterier og alger Uten skall Trilobitter og skallblekkspruter Opp på land Fiskenes tidsalder Første amfibier Panserpadder og kjempeinsekter Pattedyrliknende reptiler Dinosaurene kommer De første fuglene Pattedyr Sand og is Havet kommer Råtten leirbunn Koraller og skallblekkspruter Sol og sand Havet stiger Sand og jordskjelv Sanden som forsvant Ørken og elver Vulkaner og lavastrømmer Et hull i kunnskapen Dinosaurer og tropeskog? Etter dinosaurene Mennesket Kjempenes tidsalder Løvskoger Blomster Dekkfrøede planter Pattedyrenes verden Bier og sommerfugler Horn- og nebbdinosaurene